orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Kongenital höftledsluxation

Skada barn: Kongenital höftledsluxation (barn)

Definitioner (barn)

Sent upptäckt luxation: ≥ 2 veckor efter födelse

Synonymer (barn)

Höftledsdysplasi, DDH, Developmental dysplasia of the hip

Symtom (barn)

 • Tidiga tecken:
  • Minskad abduktionsförmåga (< 70°) [1]
  • Förkortat femur [1, 3]. Kan testas med Galeazzis test:
   • Flektera knäna maximalt
   • Fötterna ihop och mot underlaget
   • Positivt test om knäna hamnar olika högt
  • Asymmetriskt rörelseomfång [1]
  • Asymmetri av lår- och glutealveck [1]
  • Positivt Galeazzis test: 
 • Sena tecken:
  • Sen gångstart [2]
  • Hälta vid gång [2, 3]
  • Positivt Trendelenburgs tecken [2, 3]
  • Ev. "ankgång" vid bilateral luxation [2, 3]

Diagnos (barn)

Upptäcks oftast vid rutinundersökning inom ett par dagar efter förlossning m.h.a. Ortolanis och Bartlows tester, ultraljud kan användas vid tveksamma fall. Från ca 4 månaders ålder är slätröntgen tillförlitligt.

Handläggning (barn)

 • Röntgenundersökning av bäcken och höftleder, vid patologi eller svårtolkad röntgen så remiss till ortopedklinik [1].

På ortopedklinik (barn)

 • Vid tidig diagnos: von Rosenskena eller Frejkakudde i ca 6-12 veckor, återbesök med röntgenkontroll vid ca 15 månaders ålder.
 • Vid sen diagnos (≥ 2 veckor efter födelse): remiss till barnortoped, behandlingsregimen varierar i landet, beroende på barnets ålder och höftens patologi. Ibland häftsträck

ICD-10 (barn)

 • Q65.0: Medfödd höftledsluxation, ensidig
 • Q65.1: Medfödd höftledsluxation, dubbelsidig
 • Q65.2: Medfödd höftledsluxation, ospecificerad
 • Q65.3: Medfödd höftledssubluxation, ensidig
 • Q65.4: Medfödd höftledssubluxation, dubbelsidig
 • Q65.5: Medfödd höftledssubluxation, ospecificerad

Referenser (barn)

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård - barn och ungdomar (besökt 2019-09-15)
 2. Barnortopedi av Henrik Düppe och Acke Ohlin (ISBN: 978-91-44-03584-0)
 3. Kompendium i Barnkirurgi och Barnortopedi (ISBN 978-91-85565-77-1)

Uppdaterad: 2023-06-08 09:15:08 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies