orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Fraktur kota thorakalt/lumbalt

Skada: Fraktur kota thorakalt/lumbalt

Definitioner

Burstfraktur: Komminut sprängfraktur av kotkropp, typiskt efter axiell kompression under flexion med hög energi.

Chance-fraktur: orsakas av hyperflexion som komprimerar ventralt och ger distraktion dorsalt. Instabil, påverkar alla 3 pelarna. Även associerad med intraabdominella skador, t.ex. pankreas och duodenum.

AO:

 • A: Kompression
  • A0: Enbart fraktur i transversalutskott eller spinalutskott (insignificant injury)
  • A1: Fraktur i kotkropp, ena av övre eller nedre ändplatta involverad men bakre väggen och bakre strukturer intakta (wedge/impaction)
  • A2: Fraktur i kotkropp, både övre och nedre ändplatta involverade men bakre väggen och bakre strukturer intakta (split/pincer)
  • A3: Fraktur i kotkropp, bakre väggen och ena av övre eller nedre ändplatta involverade men bakre strukturer intakta (incomplete burst)
  • A4: Fraktur i kotkropp, bakre väggen och både övre och nedre ändplatta involverade men bakre strukturer intakta (complete burst)
 • B: Distraktion
  • B1: Bakre skeletal fraktur, chance-fraktur (pure transosseus disruption)
  • B2: Bakre ligamentruptur (osseoligamentous disruption)
  • B3: Främre ligamentruptur (hyperextension)
 • C: Translation
  • C: Ad latus-felställning (translation)

På akuten

 • Handläggs akut enligt kontusion rygg
 • Bör ligga i planläge och stockvändas innan man utvärderat röntgenbilder. Ska inte ligga på spineboard eller liknande längre tid än nödvändigt då det kan ge trycksår, kan ligga på vanlig brits.
 • MR vid Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit), nytillkommen neurologi, spondylolistes, diskdistraktion, mjukdelssvullnad
 • Ring bakjour vid osäkerhet.
  • Ofta är de relativt stabila och kan behandlas konservativt med trepunktskorsett.
  • Man kan räkna poäng enligt TLICS (Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score):
   Morfologi Kompression 1 p
   Burstfraktur 2 p
   Rotation/ translokation 3 p
   Distraktion 4 p
   Neurologi Intakt 0 p
   Nervrots­påverkan 2 p
   Inkomplett ryggmärgs­skada 3 p
   Komplett ryggmärgs­skada 2 p
   Cauda equina-syndrom 3 p
   Bakre komplexet Intakt (helst verifierat med MR) 0 p
   Misstänkt skada 2 p
   Säker skada (t.ex. vidgning mellan spinalutskott) 3 p
  • Om TLICS ≤ 3: troligen konservativ behandling
  • Alternativt enligt Orthobullets krav för konservativ behandling:
   • Neurologiskt intakt
   • Mekaniskt stabil:
    • Ingen pedikelvidgning på frontalbild på röntgen
    • Ingen kompression av bakre kortex
   • Intakt bakre ligamentkomplex (ej vidgning mellan spinalutskott)
   • Kyfos < 30° och < 50 % kompression av kotans höjd
   • Om TLICS ≥ 4: troligen kirurgisk behandling
  • Ofta:
   • A1 och A2-skador: icke-kirurgisk behandling
   • A3 och A4-skador:
    • Vid normal neurologi och mobiliserbar: icke-kirurgisk behandling
    • Annars: kirurgisk behandling
   • B-skador: ofta kirurgisk behandling
   • C-skador: alltid kirurgisk behandling
  • Icke-kirurgisk behandling:
   • CTO vid fraktur Th1-Th6
   • Trepunktskorsett i 2-3 månader vid fraktur Th7-L3 (även om det inte har bevisad effekt)
   • Lumbal korsett vid fraktur L4-sakrum
   • Sjukskrivning upp till 3 månader beroende på typ av arbete

ICD-10

T.ex.:

 • S22.00: Fraktur på bröstkota, sluten
 • S32.00: Fraktur på ländkota, sluten
 • S32.70: Multipla frakturer på ländkotor och bäcken, sluten

Länkar

Andra referenser

 • Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN: 9789113028606
 • Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN: 9789197865401
Uppdaterad: 2020-10-23 22:23:09 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies