orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Senskada rotatorkuff

Skada: Senskada rotatorkuff

Man skiljer på akut, traumatisk rotatorkuffruptur och degenerativ. Rotatorkuffen degenereras redan från 40 års ålder och kan då skadas ytterligare vid relativt lindrigt våld.

Symtom

 • Smärta i axel, fr.a. vid rörelse men kan finnas även i vila, det kan vara omöjligt att sova på sidan p.g.a. värk.
 • Nedsatt aktivt rörelseomfång i axel

Vid kronisk rotatorkuffskada kan det utvecklas en flera cm stor, eftergivlig s.k. geysercysta i anslutning till AC-leden. Det beror på att ledvätska från axelleden läckt ut subkutant.

Geysercysta vid höger AC-led

Diagnos

 • Nedsatt aktivt rörelseomfång vid test av en eller flera av mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor och subskapularis (se undersökningsteknik)
 • MR visar omfattning av skadan och ev. atrofi av muskler

På vårdcentral

 • Vid äldre patient där symtomen kommit successivt:
  • Prova subakromiell kortisoninjektion och sjukgymnastik. [1]
  • Vid fortsatt stora besvär med smärtor efter ovanstående behandling, och om patienten är intresserad av operation:
   • Slätröntgen av axeln och därefter remiss till ortopedklinik för ställningstagande till operation.
 • Vid yngre patient där symtomen kommit efter trauma:
  • Snar kontakt med ortopedklinik, ev. akutremiss för slätröntgen och därefter till ortopedakuten. [1]

På ortopedmottagning

 • Gör noggrann statusundersökning
 • Beställ MR-undersökning om det inte redan är gjort för kartläggning av skada och ev. muskelatrofi, denna bör göras inom ett par veckor
 • Remiss till sjukgymnast för anpassad träning i väntan på MR
 • Hos ung patient: förstahandsvalet är artroskopisk rotatorkuffsutur. Diskutera med axelspecialist och med patienten:
  Talar för icke-kirurgisk behandling: Talar för kirurgisk behandling:
  • Hög ålder (> 65 år)
  • Gammal skada
  • Atrofierade axelmuskler
  • Låga funktions­krav
  • God funktion även utan operation
  • Ung patient
  • Nyligt trauma (helst < 6 veckor)
  • Väl bevarad muskulatur i axel
  • Höga funktionskrav
  • Nedsatt funktion efter trauma
 • Äldre patient med degenererad rotatorkuff som försämrats efter trauma:
  • Förstahandsvalet är sjukgymnastik i ett par månaders tid
  • Om fortfarande besvär med smärtor efter sjukgymnastik så kan man utreda om smärtan beror på impingement. I så fall ev. akromioplastik och klavikelresektion, i annat fall ev. omvänd protes vilket oftast inte ger förbättrad rörelseförmåga men minskad värk.

ICD-10

 • S46.0: Skada på muskel och sena i rotationskapsel (rotatorkuff) i skulderled

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård VGR (giltig till mars 2019)

Uppdaterad: 2022-03-23 14:01:55 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies