orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Frusen skuldra/frozen shoulder

Skada: Frusen skuldra/frozen shoulder

Synonymer

 • Adhesiv kapsulit

Orsak

Inflammatorisk reaktion av okänd orsak som leder till fibros och förtjockad ledkapsel med smärta och minskad rörlighet som följd [1]. Ökad risk vid diabetes eller thyreoideasjukdom, eller efter trauma eller kirurgi [1, 2]. Vanligast i ålder 40-60 år, vanligare hos kvinnor än män [1, 2].

Symtom

Utvecklas ofta i tre stadier:

 1. Smärtande frysning, tar ofta mellan några veckor till flera månader [1, 2]
 2. Stelhet/frusen, tar ofta från några månader till något år [1, 2]
 3. Upptining med ökande rörlighet, tar ofta från några månader till ett par år [1, 2]

Diagnos

Klinisk diagnos.

 • Nedsatt både aktivt och passivt rörelseomfång [1, 2]
 • I tidigt stadium uttalad smärta [1, 2]
 • Röntgenundersökning för att utesluta annan patologi såsom exempelvis kalkaxel [1, 2]
 • I undantagsfall kan MR utföras för att utesluta annan patologi. Denna visar då förtjockad ledkapsel.

Behandling

 • COX-hämmare för att minska smärta och inflammation [1, 2]
 • Kortisoninjektion, i första hand intraartikulärt, i andra hand subakromiellt för att minska smärta [1, 2] och ev. snabba på återhämtningen
 • Ev fysioterapi med försiktig stretchning [1]
 • I sällsynta fall kirurgi med uttänjning av ledkapsel i narkos och/eller artroskopisk kapselklyvning [1, 2]

ICD-10

 • M75.0: Adhesiv kapsulit i skulderled

Referenser

 1. Adhesive Capsulitis (Frozen Shoulder) på orthobullets.com (besökt 2021-11-06)
 2. Frusen skuldra på internetmedicin.se (besökt 2021-11-06)

Uppdaterad: 2022-01-01 11:33:17 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies