orto.nu

START - Behandlingar - Smärtlindring, barn

Behandling: Smärtlindring, barn

Analgetika för korttidsbruk till barn

För små barn fungerar socker som smärtlindring. Avledning kan också vara användbart.

Kombinera paracetamol med NSAID, peroralt i första hand. Minst en timma krävs för full effekt. Om det inte räcker, lägg till morfin intravenöst.

Paracetamol

  Startdos Underhållsdos max 2 dygn Underhållsdos > 2 dygn
Vikt [kg] Mixtur 24 mg/ml Tabl. mg Supp mg Mixtur 24 mg/ml Tabl. mg Supp mg Mixtur 24 mg/ml Tabl. mg Supp mg
6-8 5 ml - 125 mg 5 ml x 4 - 125 mg x 4 5 ml x 3 - 125 mg x 3
8-10 10 ml - 310 mg 7,5 ml x 4 - 250 mg x 3 5 ml x 4 - 125 mg x 4
10-12 12 ml - 375 mg 10 ml x 4 - 250 mg x 4 6 ml x 4 - 125 mg x 4
12-15 15 ml - 500 mg 12 ml x 4 - 310 mg x 4 8 ml x 4 - 185 mg x 4
15-20 20 ml - 625 mg 15 ml x 4 - 500 mg x 3 10 ml x 4 250 mg x 4 250 mg x 4
20-25 25 ml 500 mg 750 mg 20 ml x 4 500 mg x 3 500 mg x 4 12,5 ml x 4 250 mg x 4 500 mg x 3
25-30 30 ml 750 mg 1 g 25 ml x 4 500 mg x 4 750 mg x 3 15 ml x 4 500 mg x 3 500 mg x 3
30-35 35 ml 750 mg 1 g 30 ml x 4 750 mg x 4 750 mg x 4 18 ml x 4 500 mg x 4 500 mg x 4
35-40 40 ml 1 g 1 g 35 ml x 4 750 mg x 4 1 g x 3 22,5 ml x 4 750 mg x 3 750 mg x 3
40-50 40 ml 1 g 1 g 40 ml x 4 1 g x 4 1 g x 4 - 750 mg x 4 1 g x 4

Endast en av de föreslagna beredningsformerna ska väljas.

NSAID

Kan med fördel användas vid fraktursmärta.

Kontraindikationer:

 • Överkänslig mot ASA
 • Blödningsrubbning
 • Njur-, lever eller hjärtsvikt
 • Gastrit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Hypovolemi

Ej till barn under ett år utan särskild ordination.

Vikt [kg] Mixt Brufen 20 mg/ml
Från 3 månaders ålder
Tabl Ibuprofen Supp Diklofenak
Från 6 månaders ålder
8-10 4 ml x 3 - 12,5 mg x 2 (½ supp x 2)
10-12 5 ml x 3 - 12,5 mg x 2 (½ supp x 2)
12-15 6 ml x 3 - 25 mg+12,5 mg (1+½ supp)
15-20 7,5 ml x 3 - 25 mg x 2
20-25 10 ml x 3 200 mg x 3 25 mg x 2
25-30 12,5 ml x 3 200 mg x 3 50 mg + 25 mg
30-35 15 ml x 3 400 mg x 2 50 mg x 2
35-40 17,5 ml x 3 400 mg x 2 50 mg x 2
40-50 20 ml x 3 400 mg x 3 50 mg x 3

Endast en av de föreslagna beredningsformerna skall väljas.

Klonidin (Catapresan®)

Har både smärtlindrande och lugnande effekt med få biverkningar, men har relativt lång anslagstid, 30 minuter vid intravenös och 60-90 minuter vid peroral administrering.

Dosering mixtur Klonidin (20 μg/ml, kan intas tillsammans med lite saft): 4 μg/kg = 0.2 ml/kg, max engångsdos 8 ml (=160 μg Klonidin), till barn > 40 kg.

Dosering intravenöst 150 μg/ml:

 • 1 ml Klonidin 150 μg/ml blandas med 9 ml NaCl, till 10 ml Klonidin 15 μg/ml.
 • 1-2 μg/kg (ca 0,1 ml/kg) av utspädd Klonidin, ges långsamt, under ca 10 minuter.
 • Max engångsdos: 150 μg (=10 ml utspädd Klonidin) iv.

Morfin

Morfin till barn skall ges långsamt intravenöst med konc. 1 mg/ml. En vanlig dos är 0,05-0,1-0,2 mg/kg. Börja med 0,05 mg/kg, upprepa efter 10 min om otillräcklig effekt. Upprepa vid behov ytterligare två ggr tills 0,2 mg/kg har givits. Högre dos kräver övervakning. Om samtidig sedering ges med midazolam behöver barnet övervakas tills effekten förväntas vara över dvs. 1,5 timme. För barn <6 mån krävs övervakning.

Vikt [kg] Morfin 1 mg/ml
0,05 mg/kg
Morfin 1 mg/ml
0,1 mg/kg
Morfin 1 mg/ml
0,2 mg/kg
 *Naloxon 0,02 mg/ml iv
2 μg/kg
8-10 0,5 ml 1 ml 1,5-2 ml 1 ml
10-12 0,6 ml 1,2 ml 2-2,5 ml 1,2 ml
12-15 0,7 ml 1,2-1,5 ml 2,5-3 ml 1,5 ml
15-20 0,8-1 ml 1,5-2 ml 3-4 ml 2 ml
20-25 1 ml 2-2,5 ml 4-5 ml 2,5 ml
25-30 1,5 ml 2,5-3 ml 5-6 ml 3 ml
30-40 1,5-2 ml 3-4 ml 6-8 ml 4 ml
40-50 2-2,5 ml 4-5 ml 8-10 ml 5 ml

*Naloxon 0,4 mg/ml, 1 ml spädes med 19 ml NaCI 9 mg/ml =0,02 mg/ml

Oxikodon (OxyNorm®)

Vikt [kg] OxyNorm®
Orallösning 1 mg/ml
10 1,0 mg x 4
11 1,1 mg x 4
12 1,2 mg x 4
13 1,3 mg x 4
14 1,4 mg x 4
15 1,5 mg x 4
16 1,6 mg x 4
17 1,7 mg x 4
18 1,8 mg x 4
19 1,9 mg x 4
20 2,0 mg x 4
25 2,5 mg x 4
30 3,0 mg x 4
35 3,5 mg x 4
40 4,0 mg x 4
45 4,5 mg x 4
50 5,0 mg x 4

Använd singeldos vid premedicinering eller procedursmärta.

Efter intag måste barnet vara kvar på sjukhuset för observation i 1,5 timme.

Midazolam

Sedering inför mindre ingrepp och obehagliga undersökningar till barn > 1 år. Effekten kommer efter ca 10 min och varar upp till 45 min. Barnet observeras 1,5 timme efter tillförsel.

Obs! Kan ge amnesi.

Vikt [kg] Midazolam 3 mg/ml rektalgel Munhålelösning Midazolam (Buccolam®) 1 mg/ml
7-10 2,5 mg (0,8 ml) 3,5 mg (3,5 ml)
10-15 3,9 mg (1,3 ml) 5,0 mg (5 ml)
15-20 5,0 mg (1,7 ml) 6,0 mg (6 ml)
> 20 0,3 mg/kg
maxdos 10 mg
0,3 mg/kg
maxdos 10 mg

Endast en av de föreslagna beredningsformerna skall väljas.

Buffring av lokalanestetika

Använd aldrig obuffrad lokalbedövning till barn.

Engångsdos (maxdoser) av lokalanestetika. Doser gäller för lokal infiltration:

Preparat Maxdos
Lidocain (Xylocain 10 mg/ml®) 4 mg/kg
Maxdos 400 mg
Mepivakain (Carbocain 10 mg/ml®) 5 mg/kg
Maxdos 350 mg

Blanda 1 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml eller Tribonat + 9 ml Xylocain 10 mg/ml® eller Carbocain 10 mg/ml®. Genom buffring får man en lösning med högre pH vilket innebär mindre smärta.

Användningsområde:

 • Lokalbedövning
 • Blöt kompressen med blandningen och håll kompressen på såret i cirka 20 minuter.

Hållbarhet:

 • 12 timmar i kylskåp

Fingerbasblockad

Kan läggas i lustgasrus. Barn som inte tolererar lustgas eller < 3 år kan istället få midazolam och oxikodon.

Referenser

 1. Klonidin (Catapresan®) – Premedicinering till barn, rutin NU-sjukvården (besökt 2021-11-10)

Uppdaterad: 2021-11-10 07:14:31 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies