orto.nu

START - Skador barn - Armbåge/underarm - Fraktur distala humerus

Skada barn: Fraktur distala humerus (barn)

Innehåll

"Osynlig" fraktur

Det är inte ovanligt att barn kommer in med smärta i armbågen där röntgen inte visar fraktur men utgjutning i leden eller upplyft anterior fettkudde eller synlig posterior fettkudde antyder fraktur även om den inte syns på röntgen. Behandling:

 • Vid diskret ömhet:
  • Collar'n'cuff
 • Vid mer smärta:
  • Hög gipsskena med armbågsleden i 90° flexion
  • Gipsavtagning i hemmet 3-4 veckor efter skadan
  • Undvik risker 4 veckor efter gipsavtagning


Normal sidobild (vuxet skelett)


Fettkuddar anteriort och posteriort om distala humerus, antyder fraktur (vuxet skelett)

Suprakondylär humerusfraktur


Suprakondylär humerusfraktur, Gartland 2, opererades med stiftning


Suprakondylar humerusfraktur, Gartland 3, före och efter operation med stiftning

Klassificering

Vanligt med suprakondylär humerusfraktur som enligt Gartland indelas i:

 1. Ej felställd eller minimalt felställd
  • 1.1 Ej felställd
  • 1.2 Minimalt felställd
 2. Felställd med kontakt mellan fragmenten
 3. Felställd utan kontakt mellan fragmenten

Indelas också i extensionstyp (det distala fragmentet dorsalförskjutet) eller flexionstyp (det distala fragmentet ventralförskjutet).

Handläggning

 • Innan röntgenundersökning så anamnes, inspektion, palpation och distalstatus. Distalstatus är extra viktigt vid armbågsskador då både nerver och blodkärl kan skadas.
 • Röntgenundersökning, helst utan gips för att få bättre bilder.

Icke-kirurgisk behandling:

 • Om alla 3 av:
  • ≤ 20° dorsal-/volarbockning [1]
  • ≤ 10° valgusställning [1]
  • Ingen varusställning [1]
  • Minimal rotationsfelställning [1]
 • Hög gipsskena med armbågsleden i 90° flexion [1]
 • Kontrollera distalstatus även efter gipsning [1]
 • Gipsavtagning i hemmet 3-4 veckor efter skadan [1]
 • Undvik risker 4 veckor efter gipsavtagning [1]
 • Informera om att barnet ska ha normalt rörelseomfång 2 veckor efter avgipsning [1]

Vid helt avhoppad fraktur: handläggs normalt vid regionsjukhus, diskutera med bakjour/regional barnortopedjour.

Förbered annars för operation med sluten reposition och stiftning. Vid stor skada, eller kärlskada  (utan puls) så ring in bakjour för operation även nattetid, kan annars vänta till dagtid (även vid nervpåverkan), sätt gipsskena i väntan på operation. Nervskador är oftast av traktionstyp som återhämtar sig.

Radial (lateral) humeruskondylfraktur


Fraktur på laterala humerusepikondylen, behandlades icke-kirurgiskt

 • Innan röntgenundersökning så anamnes, inspektion, palpation och distalstatus. Distalstatus är extra viktigt vid armbågsskador då både nerver och blodkärl kan skadas.
 • Röntgenundersökning, helst utan gips för att få bättre bilder.

Icke-kirurgisk behandling:

 • Om alla 3 av:
  • ≤ 2 mm diastas [1]
  • ≤ 1 mm nivåskillnad i ledyteplanet [1]
  • ≤ 20° dorsalbockning
 • Hög gipsskena med armbågsleden i 90° flexion [1]
 • Återbesök med röntgenkontroll 1 vecka efter trauma. Vid osäkerhet om frakturläget så avgipsad röntgen. [1]
 • Avgipsning i hemmet 3-4 veckor efter trauma. [1]
 • Remiss till fysioterapeut för rörelseträning efter avgipsning, om nedsatt rörlighet 4-8 veckor efter avgipsning så snabbt återbesök. [1]
 • Undvik risker 3 veckor efter gipsavtagning [1]

Förbered annars för operation med stiftning. Vid stor skada, eller nerv- eller kärlskada så ring in bakjour för operation även nattetid, kan annars vänta till dagtid, sätt gipsskena tills operation. Nervskador är oftast av traktionstyp som återhämtar sig.

Ulnar (medial) epikondylfraktur


Fraktur på mediala humerusepikondylen, behandlades icke-kirurgiskt

 • Innan röntgenundersökning så anamnes, inspektion, palpation och distalstatus. Distalstatus är extra viktigt vid armbågsskador då både nerver och blodkärl kan skadas.
 • Röntgenundersökning, helst utan gips för att få bättre bilder.

Icke-kirurgisk behandling:

 • Om båda av:
  • ≤ 1 cm diastas [1]
  • Ej roterat [1]
 • Hög gipsskena med armbågsleden i 90° flexion [1]
 • Vid samtidig armbågsluxation:
  • Återbesök med röntgenkontroll 1 vecka efter trauma [1]
  • Nytt återbesök med avgipsning och uppstart av fysioterapi 3 veckor efter trauma. [1]
  • Vid nedsatt rörlighet 4-8 veckor efter avgipsning: snabbt återbesök. [1]
 • Annars:
  • Återbesök med avgipsning, röntgenkontroll och kontroll av distalstatus 4 veckor efter trauma. [2]
  • Skriv även remiss till fysioterapeut för rörelseträning, om nedsatt rörlighet 8 veckor efter avgipsning så snabbt återbesök. [2]
  • Undvik risker 3 veckor efter avgipsning [2]

Förbered annars för operation med stiftning. Vid stor skada, eller nerv- eller kärlskada så ring in bakjour för operation även nattetid, kan annars vänta till dagtid, sätt gipsskena tills operation. Nervskador är oftast av traktionstyp som återhämtar sig.

Distal humeruskondylfraktur, typ Y eller T

 • Innan röntgenundersökning så anamnes, inspektion, palpation och distalstatus. Distalstatus är extra viktigt vid armbågsskador då både nerver och blodkärl kan skadas.
 • Röntgenundersökning, helst utan gips för att få bättre bilder.

Icke-kirurgisk behandling om ingen felställning:

 • Hög gipsskena med armbågsleden i 90° flexion. [2]
 • Återbesök med röntgenkontroll och kontroll av distalstatus 7-9 dagar efter trauma. [2]
 • Nytt återbesök med avgipsning, röntgenkontroll och kontroll av distalstatus 6-8 veckor efter trauma. Skriv remiss till fysioterapeut för rörelseträning. Om ej normalt rörelseomfång 8 veckor efter avgipsning så snabbt återbesök. [2]
 • Undvik risker 4 veckor efter avgipsning. [2]

Förbered annars för operation med stiftning. Vid stor skada, eller nerv- eller kärlskada så ring in bakjour för operation även nattetid, kan annars vänta till dagtid, sätt gipsskena tills operation. Nervskador är oftast av traktionstyp som återhämtar sig.

ICD-10

 • S42.40: Fraktur på nedre delen av humerus, sluten
 • S42.41: Fraktur på nedre delen av humerus, öppen

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2018-06-11 (besökt 2021-10-13)
 2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus (giltig från 2016-04-15)

Uppdaterad: 2022-10-02 19:09:24 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies