orto.nu

START - Skador - Generellt - Implantatassocierad infektion

Skada: Implantatassocierad infektion

Synonymer

Frakturrelaterad infektion (FRI)

Bakgrund

Främmande kroppar, t.ex. inopererade plattor, skruvar, spikar mm. ger ökad risk för infektion, vid öppna frakturer är risken extra stor. Proteser är särskilt besvärliga då intraartikulära infektioner har dåliga läkningsförhållanden och extraktion av protes ger mycket försämrad livskvalitet, se Misstänkt protesinfektion höft resp. Misstänkt protesinfektion knä.

Definitioner

Misstänk infektion vid något eller några av: [1]

 • Vilovärk, rodnad, svullnad, värmeökning eller feber
 • Röntgenundersökning som visar osteolys, lossning av implantat, sekvester, utebliven frakturläkning eller periostal benbildning
 • Positiv odling från punktat eller djup vävnad
 • Blodprov med förhöjda inflammationsparametrar
 • Sår som vätskar > 7 dagar efter operation
 • Nytillkommen ledsvullnad nära fraktur

Diagnos

Något av: [1]

 • Fistel som kommunicerar med skelett eller implantat
 • Var (pus) vid revision
 • Samma odlingssvar vid två djupa vävnadsodlingar, eller vid en vävnadsodling och ett punktat
 • Biopsi som visar förekomst av mikroorganismer

Handläggning

Vid läkt fraktur:

 • Ta om möjligt odling från sår
 • Anmäl för operation med extraktion av allt främmande material från området, och debridering av infekterad vävnad, nekroser och sekvester om det finns. Och odling från vävnaden.
 • Vid behov så sätt VAC eller pico-VAC efter operationen
 • Kontakt med plastikkirurg vid behov
 • Ofta antibiotikabehandling i osteomyelit-dos i 6-8 veckor efter operationen [1]

 

Vid ej läkt fraktur så bör ortoped samarbeta med infektionsläkare. Det finns flera möjligheter, t.ex.:

 • Antibiotikabehandling tills infektionen läkt ut, ev. i kombination med kirurgisk debridering. Kan vara möjligt vid tidig diagnos. Typiskt 3 månaders biofilmsaktiv antibiotika efter kirurgi. [1]
 • Suppressionsbehandling med antibiotika tills frakturen läkt, därefter extraktion av implantat. Ofta antibiotikabehandling till 4-6 veckor efter extraktionen. [1]
 • Extraktion av implantat och antingen intern eller extern refixation tills frakturläkning. Ofta antibiotikabehandling till 4-6 veckor efter operationen. [1]
 • Livslång suppressionsbehandling med antibiotika (i enstaka fall).
 • Amputation (i enstaka fall).

ICD-10

 • T84.6 : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument oavsett lokalisation
 • T84.6A : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i halsryggen
 • T84.6B : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i axelled/överarm
 • T84.6C : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i armbåge/underarm
 • T84.6D : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i handled/hand
 • T84.6E : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i bäckenet
 • T84.6F : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i höftled/lår
 • T84.6G : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i knäled/underben
 • T84.6H : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i fotled/fot
 • T84.6J : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i torakalryggen
 • T84.6K : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i ländryggen
 • T84.6X : Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument med ospecificerad lokalisation

Referenser

 1. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2020-01-19)
 2. Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården, Läkartidningen. 2019;116:FR6C (besökt 2020-01-19)

Uppdaterad: 2023-06-08 09:19:39 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies