orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Gubbvad

Skada: Gubbvad

Bakgrund

Gubbvad är ingen medicinsk diagnos utan ett begrepp som används vid oklar men ej allvarlig skada i vadmuskulatur. Oftast drabbas män över ca 40 års ålder vilket givit begreppet dess namn.

Symtom

 • Plötsligt insättande smärta i vadmuskulatur, ofta i samband med träning
 • Smärta i vaden, fr.a. vid ansträngning, minskad smärta i vila
 • Stelhet i vaden
 • Ev. smällande ljud vid skadetillfället
 • Ev. krampkänsla i vaden

Orsak

Det finns flera olika orsaker som kan ge smärta i vad. T.ex.

 • Muskelbristning
 • Blödning
 • Överansträngning
 • DVT
 • Kroniskt kompartmentsyndrom
 • Benhinneinflammation

Vårdnivå

Primärvård/egenvård.

Handläggning

 • Uteslut allvarlig skada såsom hälseneruptur, DVT, fraktur
 • I akutläget gärna RICE:
  • R est - avbryt aktiviteten
  • I ce - kyla minskar smärta och blödning
  • C ompression - tryckförband för att minska blödning
  • E levation - högläge
 • Vid misstanke om överblastning:
  • Minskad belastning
  • Fysioterapi med:
   • Rörelseträning
   • Successivt, långsamt ökande belastning
   • Träningsråd
 • Vid misstanke om muskelbristning:
  • Gärna kompressionsstrumpor
  • Fysioterapi med:
   • Rörelseträning med ingen eller låg belastning så snart som möjligt
   • Efter hand successivt ökande belastning
   • Träningsråd
 • Vid misstanke om kroniskt kompartmentsyndrom:
  • Skriv remiss för tryckmätning i samband med träning
  • Vid bekräftad misstanke: diskutera operation med klyvning av relevanta fascior i underben

ICD-10

 • M62.1G: Muskelruptur (ej traumatisk) i knäled/underben
 • M70.8: Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
 • M70.9: Ospecificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
 • M77.8: Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras på annan plats
 • M77.9: Entesopati, ospecificerad
 • S80.1: Kontusion på andra och ospecificerade delar av underben

Uppdaterad: 2020-10-20 06:51:21 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies