orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Skada n. axillaris

Skada: Skada n. axillaris

Risk för skada vid t.ex. axelluxation, bör undersökas både innan och efter axelreponering. Ca 90 % blir bra efter skada.

Synonym

Axillarispares, axillary paresthesia

Utredning

Klinisk undersökning:

 • Sensoriskt bortfall på övre, laterala delen av överarm (endast 7 % sensitivitet)
 • Svaghet i m. deltoideus (kan vara svårt att testa i akutläge p.g.a. smärta):
  • Extension lag sign: be patienten att hålla armen i maximal extension (jämför läget med andra armen). Oförmåga att hålla kvar armen tyder på skada.
  • Nedsatt styrka vid abduktion > 90° tyder på skada
 • Atrofi i m. deltoideus och m. teres minor (sent tecken)

EMG kan användas för att verifiera skada och följa förloppet, men kan ha lång väntetid.


Röntgenbild där caput humeri ligger lågt i axelleden p.g.a. axillarispares. Här även fraktur i tuberkulum majus.

Handläggning

Diskussion med/remiss till handkirurgklinik. Typiskt:

 • Efter axelluxation först armslynga någon vecka.
 • Sjukgymnastik i minst 1 månad med ökande styrketräning och rörelseträning.
 • Om ej förbättrad efter ca 1 månad:
  • Förnyad EMG
  • Ställningstagande till kirurgi med nervfriläggning/nervsutur/nervgraft (ovanligt)

ICD-10

 • S44.3: Skada på nervus axillaris

Referenser

 1. https://www.physio-pedia.com/Axillary_Nerve_Injury

Uppdaterad: 2021-05-22 16:52:07 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies