orto.nu

Behandling: Kortisoninjektion subakromiellt

Synonymer

 • Injiciera kortison i axel

Indikationer

 • Subakromiellt impingement
 • Kalkaxel
 • Rotatorkuffskada
 • Bicepstendinos
 • Glenohumeral instabilitet
 • Frusen skuldra (intraartikulär injektion är dock mer effektivt)

Utförande

Kalkaxel: 2 ml Lederspan®, Trica® eller motsvarande + 10 ml långverkande lokalanestesi (t.ex. ropivakain).

Annars: 1 ml Lederspan®, Trica® eller motsvarande + 4 ml lokalbedövning (t.ex. Carbocain®)

Gör så här:

 • Använd svart nål
 • Låt patienten sitta ned
 • Palpera akromion bakifrån, rita gärna upp akromions kanter med penna
 • Identifiera akromions laterala/dorsala hörn, ca 3 cm snett dorsalt/medialt/inferiort om detta finns en "soft spot", där insticket ska ske. Markera platsen med penna med spetsen indragen.
 • Sprita av
 • Sikta först rakt in, sedan något uppåt, mot akromions laterala, ventrala hörn (bursan ligger där under)

 • Aspirera och injicera

Uppdaterad: 2020-03-22 13:13:12 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies