orto.nu

Behandling: Kortisoninjektion subakromiellt

Synonymer

  • Injiciera kortison i axel

Indikationer

Utförande

Kalkaxel: 2 ml Lederspan®, Trica® eller motsvarande + 10 ml långverkande lokalanestesi (t.ex. ropivakain).

Annars: 1 ml Lederspan®, Trica® eller motsvarande + 4 ml lokalbedövning (t.ex. Carbocain®)

Gör så här:

  • Använd svart nål
  • Låt patienten sitta ned
  • Palpera akromion bakifrån, rita gärna upp akromions kanter med penna
  • Identifiera akromions laterala/dorsala hörn, ca 3 cm snett dorsalt/medialt/inferiort om detta finns en "soft spot", där insticket ska ske. Markera platsen med penna med spetsen indragen.
  • Sprita av
  • Sikta först rakt in, sedan något uppåt, mot akromions laterala, ventrala hörn (bursan ligger där under)

  • Aspirera och injicera

Uppdaterad: 2022-01-01 11:30:46 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies