orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Plattfot - kronisk

Skada: Plattfot - kronisk

Synonymer

 • Pes planus

Orsak

Beror troligen på medfödd överrörlighet. Överrörlighet i metatarsale 1 -> ökad belastning medialt -> ökat rörelseuttag i TN (talo-navikulare-leden) -> minskad extension i fotled -> spetsfot -> ännu mer belastning medialt -> springligamentet (kalkaneus-navikulare) rupturerar ->TP (tibialis posterior) överbelastas och inflammeras, ev. rupturerar -> hålfoten sjunker, framfoten förskjuts plantart/medialt och hälen valgiseras = plattfot.

Klassificering

Grad av dysfunktion i tibialis posterior:

 1. Smärta utan felställning,
 2. Flexibel felställning med eller utan abduktion i mellanfoten
 3. Rigid felställning
 4. Även fotledsfelställning.

Symtom

 • Nedsjunken hålfot
 • Too many toes sign - när man ser en fot bakifrån så brukar man kunna se lilltån och halva dig 4. Vid plattfothet så kan man se fler tår. [1]
 • Valgusställd häl
 • Smärta och svullnad på insida av bakre del av foten [2]
 • Balansproblem [2]
 • Stelhet i fotled [2]

Diagnos

 • Klinisk diagnos: symtom enligt ovan och oförmåga att varisera hälen vid tåstående [1]

På vårdcentral

 • Beställ belastad slätröntgen av fotled och mellanfot [3]
 • Remiss till ortopedteknisk avdelning för fotbäddar med medialt stöd [3]
 • Remiss till ortopedklinik om det inte hjälper med fotbäddar [3]

På ortopedklinik

Remissbedömning

Kontrollera att det finns aktuell belastad slätröntgenbild.

Utredning

 • Innan ev. operation så bör belastad röntgen med frontal- och sidobild genomföras (framför allt för att avgöra eventuell artros, grad av dislokation i TN-led och nivådiagnostik på ledkollaps). [1]

Icke-kirurgisk behandling

Vid flexibel plattfot (grad I och II):

 • Specialanpassade korrigerande inlägg som gjuts med avlastad fot i neutralläge och inte genom ”tramp i låda”. [1]
 • Fysioterapeutiskt träningsprogram, helst av specialintresserad fysioterapeut, i minst 6 månader. [1]

Operationsindikation

 • Stora besvär trots icke-kirurgisk behandlig

Kontraindikationer mot kirurgi

 • Kirurgisk korrektion av plattfothet har lång konvalescens och rehabilitering, vid oförmåga till detta bör man avstå. [1]
 • Ej genomgått icke-kirurgiskt behandlingsförsök. [1]

Operationsmetod

Vid tendinos utan felställning är kirurgi oftast otillräckligt och med frekvent recidivtendens.

Flexibel plattfot:

 • Medialiserande hälosteotomi. [1]
 • Tibialis posterior (TP) inspekteras och eventuell tendinos åtgärdas. [1]
 • FDL-transferering som förstärkning medialt. [1]
 • Springligamentet bör inspekteras och vid behov åtgärdas. [1]
 • Vid supinerad framfot trots ovanstående kirurgi kan man utföra TMT 1-artrodes eller plantarflekterande osteotomi (Cotton/Mt 1). [1]
 • Vid kraftig abduktion av mellanfoten kan man överväga lateral förlängningsosteotomi enligt Evans. [1]
 • Vid uttalad spetsfot (testat med hälen i neutralläge) kan man prova gastroknemiusförlängning (medan förlängning av hälsenan riskerar ge nedsatt kraft i frånskjutet). [1]

Rigid plattfot:

 • Patienten bör remitteras till ett center med stor erfarenhet av bakfotskirurgi, oftast finns inslag av artros och behandlingen är oftast korrigerande artrodeser. [1]

Postoperativt

 • Cirkulärt underbensgips i 6–12 veckor, den längre tiden vid artrodes. [1]
 • Avlastning i 3–6 veckor. [1]
 • Långvarig rehabilitering av specialintresserad fysioterapeut. [1]

ICD-10

 • M21.4: Förvärvad plattfot
 • Q66.5: Medfödd plattfot

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)
 2. Patientinformation från Medibas (besökt 2018-07-22)
 3. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:30:34 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies