orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Mortons neurom

Skada: Mortons neurom

Orsak

Inkämning av digitalnerv mellan metatarsalhuvud.

Symtom

 • Smärta i framfoten med utstrålning mot tårna vid belastning [1]

Diagnos

 • Typiska symtom enligt ovan
 • Smärta vid palpation mellan MTP 2 och 3 eller mellan MTP 3 och 4
 • Smärta plantart vid kompression av framfoten (Mulders tecken)

På vårdcentral

 • Råd om skor med mjuk sula och som inte klämmer om framfoten [2]
 • Remiss till ortopedtekniker för pelott under det smärtande området [1, 2]
 • Kortisoninjektion från dorsalsidan, men kan ge mjukdelsatrofi vid upprepad behandling [1, 2]
 • Om besvären kvarstår trots given behandling och patienten är positiv till kirurgi: remiss till ortopedklinik [2]

På ortopedklinik

Remissbedömning

 • Kontrollera att man provat icke-kirurgisk behandling

Utredning

 • Någon enstaka gång MR vid osäkerhet om mellan vilka tår som neuromet sitter

  T1-viktad MR-bild med mortons neurom mellan metatarsaler 3 och 4

Operationsindikation

 • Stora upplevda besvär trots icke-kirurgisk behandling

Kontraindikationer

Relativa kontraindikationer:

 • Nedsatt blodcirkulation
 • Diabetes
 • Rökning

Operationsmetod

 • Neurektomi med plantart eller dorsalt snitt. Plantart snitt ger ökad risk för ärrkomplikationer men lättare att lokalisera nerven. PAD vid tveksamhet om typiskt neurom. [1]

Postoperativt

 • Vid plantart snitt: avlastning av framfoten i 1-2 veckor, suturtagning efter 3 veckor
 • Vid dorsalt snitt: omedelbar belastning, suturtagning efter 2 veckor

ICD-10

 • G58.8: Andra specificerade mononeuropatier
 • G58.9: Mononeuropati, ospecificerad

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:32:40 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies