orto.nu

START - Skador - Handled - Fraktur skafoideum

Skada: Fraktur skafoideum

Fraktur i skafoideum syns inte alltid på slätröntgen och har dålig läkningsförmåga.

Undersökningsfynd

 • Smärta vid palpation i fossa tabatière: palpera i fossa tabatière, ulnardeviera handleden varvid os skafoideum presenterar sig, jämför med andra handleden.
 • Smärta vid palpation av tuberculum scaphoidei, palperas bäst vid radialdeviation av handled.
 • Ömhet vid axialkompression av tumme.
 • Ömhet vid radialdeviation av handled.

Handläggning

 • Vid klinisk misstanke om skafoideumfraktur: slätröntgen alternativt DT av handled med frågeställning skafoideumfraktur.
 • Även vid sen diagnos, upp till 12 veckor, kan fraktur behandlas konservativt enligt nedan, men DT bör då göras vid diagnos. [3]

 • Vid avulsionsfraktur av tuberositas scaphoideum:
  • Skafoideumgips i 3-4 veckor. [2, 5]
  • Återbesök efter 4 veckor för klinisk kontroll [5]

 • Vid tydlig frakturlinje i flera projektioner, eller vid proximal fraktur: kartlägg med DT [4].

 • Vid fraktur i midja eller distalt:

  Midjefrakturer i skafoideum. Båda behandlade med gips, andra bilden läkte inte, opererades sedan

  • Vid felställning > 1,5 mm: sätt gips och förbered för poliklinisk operation med reposition och skruvfixation [1, 5] inom 2 veckor [4].
  • Annars:
   • Skafoideumgips vid komminut distal fraktur, annars cirkulärt handledsgips (skafoideumgips med fri MCP-led). [4]
   • Boka in återbesök med klinisk kontroll och DT utan gips efter 6 veckor [1] (10 veckor vid komplicerande faktor såsom dislocerad fraktur, kortisonbehandling, rökning m.m.):
    • Vid ej läkning vid återbesöket (läkning: god kontakt och överbryggande trabekelverk > 50 % av frakturytan):
     ny gips och nytt återbesök med DT efter ytterligare 4 veckor. [1, 3]
   • Vid ej läkning efter 14 veckor: förbered för poliklinisk operation.

 • Vid fraktur proximala tredjedelen:
  • Helt odislocerad (< 0,5 mm [5]): kan behandlas icke-kirurgiskt med gipstid minst 10 veckor [4], återbesök med DT för läkningskontroll.
  • Annars: sätt gips och förbered för poliklinisk operation med skruvfixation [1, 3], gärna först DT för kartläggning [3].

 • Vid klinisk misstanke men normal röntgenbild, det finns ofta lokala rutiner, exempelvis:
  • Sätt dorsal gipsskena (alt. skafoideumgips) [3, 4] och beställ MR inom 1-2 veckor (möjligt alternativ: boka in återbesök efter 10-14 dagar för avgipsad röntgenundersökning och ny klinisk kontroll). Vid kontraindikation för MR så ger DT relativt säkert svar.
   Om normal MR så är det ingen fraktur [1], men utred ev. SL-ligamentskada [3]. Patienten bör bli klart förbättrad inom ytterligare 2-3 veckor, bör annars undersökas igen av ortoped eller handkirurg inför ev. artroskopi.

ICD-10

 • S62.0: Fraktur på os scaphoideum (i hand)

Referenser

 1. Handkirurgi av Göran Lundborg och Anders Björkman, ISBN 978-91-44-08837-2
 2. Behandlingsalgoritm för akuta scaphoideumfrakturer i NU-sjukvården, giltig till 2019-05-08 (besökt 2019-04-30)
 3. Diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer, Lakartidningen.se 2019-06-17 (besökt 2019-06-18)
 4. Scaphoideumfrakturer med Martin Clementson, Ortopodden 2019-06-04 (besökt 2019-08-11)
 5. Skafoideumfrakturer -Ortopedisk handläggning av skafoideumfrakturer.ORT, SU (besökt 2021-07-04)

Uppdaterad: 2023-06-08 11:20:56 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies