orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Fraktur talus

Skada: Fraktur talus

Det är stor risk för avaskulär nekros vid fraktur i kollum (< 10 % vid Hawkins yp I, < 40 % vid Hawkins typ II, > 90 % vid Hawkins typ III och IV). Det är också viktigt med snabb rörelseträning och partiell belastning. Snabb fixation kan minska risken för båda dessa komplikationer.

Klassificering

 • Avulsionsfraktur
 • Kollum
  • Hawkins I: odislocerad
  • Hawkins II: felställning och/eller inkongruens subtalärt
  • Hawkins III: felställning både i fotled och subtalärt
  • Hawkins IV: felställning både i fotled, subtalärt och talonavikärt
 • Korpus

Handläggning

Slätröntgen vid misstanke om skelettskada i foten, DT krävs för att kartlägga fraktur i talus [1].

Avulsionsfraktur

Underbensgips eller elastisk linda, belastning efter förmåga. [5]

Fraktur i kollum

 • Förbered snar operation med öppen reponering till exakt läge och skruvfixation med 2 skruvar, alt. 1 skruv och 1 stift.
 • Vid helt odislocerad fraktur så kan man ev. överväga perkutan stftning.
 • Postoperativt gips i några dagar, sedan obelastad rörelseträning och partiell belastning i ortos [1]
 • Röntgenkontroll efter 6 veckor, vid tecken till läkning (Hawkins tecken = subkondral osteolys, tyder på läkning [1, 2]) så full belastning 8 veckor postoperativt [1] eller 10-12 veckor [2].
 • Om man ändå behandlar med enbart gips så ska den sitta minst 8 veckor [1], avlastat första 6 veckorna [2].


Talusfrakturen ovan fixerad med två skruvar

Fraktur i korpus

Fraktur processus lateralis tali:

 • Vid felställning < 2 mm: gipsstövel i 6 veckor [3], avlastad
 • Vid större fragment: reponering och fixering med skruv eller stift. [1]
 • Excision av fragment vid mindre fragment [1] eller komminut fraktur [3]
 • Stor risk för sena besvär [1]

Ett möjligt alternativ om patienten inte är öm plantart: Avlastning 6 veckor. Gipsstövel första 4 veckorna, därefter rörelseträning (men alltså fortsatt avlastning).

Osteokondrala skador

 • Relativt vanligt vid distorsionsvåld [1], eller upprepat mikrotrauma [4]
 • Kan ge knäppningar, låsningar, skarp smärta vid belastning, svullnad [1, 4]
 • Ses ibland på slätröntgen, annars krävs MR eller artroskopi för diagnos [1]
 • Behandling varierar mellan:
  • Avlastning med eller utan gips [1], eller avlastning med gips i 6 veckor [4]
  • Artroskopisk excision och mikrofrakturering vid kronisk, mindre skada [4]
  • Artroskopisk stiftning [1]
  • Ev. bengraft eller öppen reposition och fixering [4]

ICD-10

 • S92.1: Fraktur på talus
 • S92.10: Fraktur på talus, sluten
 • S92.11: Fraktur på talus, öppen

Referenser

 1. Fotkirurgi av Fredrik Montgomery och Jan Lidström, ISBN 47-05204-X
 2. Talar Neck Fractures på orthobullets (besökt 2018-11-03)
 3. Talus Fracture (other than neck) på orthobullets (besökt 2018-11-03)
 4. Osteochondral Lesions of the Talus (besökt 2018-11-03)
 5. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2022-06-14 18:33:13 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies