orto.nu

START - Skador - Hand - Nekrotiserande fasciit

Skada: Nekrotiserande fasciit

Symtom

 • Kan börja med diskreta symtom
 • Kraftig smärta
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Feber
 • Lågt blodtryck, hög puls
 • Allmänpåverkan

Diffdiagnoser

 • Cellulit: har mindre smärta, är varken septisk eller allmänpåverkad

Handläggning

 • Kräver urakut handläggning
 • Ring bakjour
 • Blododla [3]
 • Vid sår: odla och ta snabbtest för strep-A [3]
 • Svalgodla [3]
 • Man kan spruta in 0,5 ml NaCl subkutant och sedan aspirera, aspiratet sprutas sedan i blododlingsflaskor [3]
 • Intravenös antibiotika:
  • I normalfallet bensylpenicillin 3g x 3 + klindamycin 600 mg x 3. [3]
  • Vid misstanke om badsårsfeber (efter utomhusbad på sensommaren): cefotaxim 1 g x 3 ev. i kombination med ciprofloxacin
  • Vid fokus från buk, thorax eller aggressivt förlopp: Meropenem 1g x 4 + klindamycin 600 mg x 3, vid samtidig septisk chock tillägg av Nebcina 4-7mg/kg [4]
 • Anmäl för urakut sårrevision på operation [1, 2, 3, 4]

ICD-10

 • M72.6: Nekrotiserande fasciit

Referenser

 1. Akuta tillstånd, handkirurgen på SU (besökt 2019-01-27)
 2. ABC om handinfektioner, Läkartidningen (besökt 2019-02-16)
 3. Allvarlig mjukdelsinfektion och nekrotiserande fasciit på Internetmedicin (besökt 2019-02-17)
 4. Mjukdelsinfektion, nekrotiserande fasciit - infektionssjukvård, rutin från Skaraborg (besökt 2020-12-02)

Uppdaterad: 2023-06-08 11:37:58 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies