orto.nu

START - Skador - Hand - Mallet-finger/droppfinger

Skada: Mallet-finger/droppfinger

Klassificering

Kan klassificeras enligt Doyle:

 • Typ I: Sluten skada, med eller utan mindre, dorsal avulsionsfraktur
 • Typ II: Öppen lacerationsskada
 • Typ III: Öppen skada, större än lacerationsskada
 • Typ IV: Med fraktur:
  • Typ IV A: Fys-skada på distala falangen (hos barn)
  • Typ IV B: Fraktur som involverar 20-50 % av ledytan (hos vuxen)
  • Typ IV C: Fraktur som involverar >50 % av ledytan (hos vuxen)

Diagnos

Oförmåga att extendera DIP-led, kan finnas fraktur i distala falangen eller ej.

På vårdcentral

 • Vid aktuellt, minimalt trauma och oförmåga att sträcka DIP-led: remiss till arbetsterapeut för ortosbehandling med hyperextensionsortos i 8 veckor [9]
 • Vid större trauma eller svullnad och ömhet: remiss för slätröntgen [9]
 • Vid subluxation eller felställning av stort benfragment > 50 % av ledytan: remiss till ortopedklinik [9]

På ortopedklinik

Vid volar subluxation av distala falangen [1, 2] eller om skadan > 12 veckor gammal [1]:

 • Diskutera med bakjour, troligen operativ åtgärd (ORIF resp. sensutur)

Om > 50 % av ledytan är engagerad, eller ledytegap > 2 mm:

 • Diskutera med bakjour, eventuellt operativ åtgärd [1]

Om det finns defekt i hud eller saknas sensubstans:

 • Diskutera med handkirurg [2] eller bakjour, bör opereras inom 24 timmar

Annars (vanligast):

 • Sätt på malletskena. Det finns olika sorter, vitsen är att ha DIP-leden extenderad, men inte hyperextenderad, och PIP-leden fri, dygnet runt i 6 veckor. Därefter arbetsterapi och skenan på nattetid ytterligare ett par veckor. [1, 3-8]
  Kan trots behandling ge kvarvarande extensionsdefekt på 10-15° [2].


ICD-10

 • S66.3: Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå

Referenser

 1. Mallet Finger på orthobullets.com (besökt 2019-01-07)
 2. ABC om Senskador i handen, Läkartidningen nr 9 2016 (besökt 2019-02-06)
 3. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 4. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 5. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011
 6. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 7. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606
 8. Ortopedi i fickformat av Richard Blomfeldt, ISBN 9789163307195
 9. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:20:38 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies