orto.nu

START - Skador barn - Hand - Amputation av fingertopp

Skada barn: Amputation av fingertopp (barn)

Se till att amputatet läggs kallt, inlindat i koksaltskompress i försluten påse eller handske, där utanför isvatten i separat påse/behållare. [1]

Barn läker mycket bra och man vill helst inte amputera. Diskutera med bakjour omedelbart, därefter vid behov med handkirurg, snabb handläggning är nödvändigt, efter 8 timmar är det troligen för sent att replantera. [1]

Om man inte ska replantera så handlägg på normalt sätt, kan lämnas att sekundärläka, klipp gärna ner utstickande skelett till hudnivå i fingerbasblockad (inte absolut nödvändigt).

ICD-10

  • S68.0: Traumatisk amputation av tumme (komplett) (partiell)
  • S68.1: Traumatisk amputation av annat enstaka finger (komplett) (partiell)
  • S68.2: Traumatisk amputation av två eller fler fingrar (komplett) (partiell)

Referenser

  1. Diagnoser, handkirurgen på SU (besökt 2019-01-27)

Uppdaterad: 2021-03-18 09:20:52 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies