orto.nu

START - Undersökningar - Armbåge

Undersökning: Armbåge

Inspektion

 • Låt patienten sitta på britsen och se hur patienten spontant håller armarna.
 • Titta efter svullnad, missfärgning, ärr, muskelatrofiatrofi.
 • Hydrops i armbågsled: utfyllnad av håligheten ovanför olecranon då armbågen hålls flekterad, svullen radi–humeralled.
 • Be patienten extendera armbågarna. Titta efter felställning, såsom cubitus valgus (underarm vinklad ut från kroppen), cubitus varus (underarm vinklad in mot kroppen). Vanligaste orsak till unilateral felställning är en gammal suprakondylär fraktur.

Palpation

Skelett:

 • Distala humerus suprakondylärt från sidorna. Vanlig frakturlokalisation hos barn.
 • Laterala humerusepikondylen [lateral epikondylit = tennisarmbåge].
 • Mediala humerusepikondylen [medial epikondylit = golfarmbåge].
 • Olecranon med ovanliggande bursa, olecranonfraktur ger oförmåga att extendera armbågen aktivt.
 • Ulna, radius.
 • Caput radi (vanlig frakturlokalisation), håll ett finger på caput radi, pro-/supinera handen, notera rotationen under ditt finger.

Senor:

 • Biceps senfäste i armbågsvecket.

Nerver:

 • Nervus ulnaris bakom mediala epikondylen.

Rörelseomfång

 • Flektion/extension armbågen, normalt 145°/0°.
 • Supination/pronation med armbågarna in mot kroppen, normalt 80-90 grader åt vardera håll.

Distalstatus

 • Cirkulation: a. radialis, a. ulnaris, kapillär återfyllnad.
 • Sensorik och motorik (se även handstatus):
  Nerv Sensorik Intrinsisk motorik Extrinsisk motorik Bortfall Prov
  Radialis Handrygg - Dorsalextension av hand och fingrar Dropphand Dorsalextension av hand och fingrar
  Medianus Palmarsida radiala 3,5 fingrar Tummens palmarabduktion Flektion av handled och fingrar Tenaratrofi Palmarabduktion av tumme
  Ulnaris Ulnara 1,5 fingrar + motsvarande del av hand Interossei, hypotenar m.m. Ulnardeviation Hypotenaratrofi Abduktion dig. 2 + PIP-ledsflexion dig. 5

Specifika tester

 • Lateral epikondylit (tennisarmbåge), två tester:
  • Extensionstest: Be patienten dorsalextendera handleden medan du håller emot. Positivt vid smärta över laterala epikondylen.
  • Supinationstest: Be patienten supinera handen medan du håller emot. Positivt vid smärta över laterala epikondylen.
 • Medial epikondylit (golfarmbåge), två tester:
  • Flektionstest: Be patienten plantarflektera handleden medan du håller mot. Positivt vid smärta över mediala epikondylen.
  • Pronationstest: Be patienten pronera handen medan du håller emot. Positivt vid smärta över mediala epikondylen.
 • Ulnarisentrapment. N. ulnaris kan klämmas på två nivåer, i cubitaltunnel (hög entrapment) och i Guyons kanal (låg entrapment). Varje test måste därför göras på båda dessa nivåer:
  • Hög. Båda tester positiva vid sensorikpåverkan i hela ulnaris utbredningsområde:
   • Tinells test: perkutera över cubitaltunnel.
   • Phalens test: flektera patientens armbåge och axel i 30-60s, observera att pat handled måste vara extenderad så att Guyons kanal inte komprimeras samtidigt.
  • Låg. Båda tester positiva vid parestesier, domningar och ev. smärta palmart i ulnaris utbredningsområde:
   • Tinnels test: perkutera över Guyons kanal.
   • Phalens test: håll patientens handled flekterad i 30-60s.
 • Radialtunnelsyndrom:
  • Hitta Froses arkad (utgå från triangel med hörnen i I, II, III enligt nedan)
   1. Laterala epikondylen
   2. Mitt i armbågsvecket
   3. ca 4 tvärfingrar från laterala epikondylen-där en grop bildas mellan muskelbukarna
    Froses arkad ligger i tredje hörnet.
  • Tinells test: perkutera i hörn III. Testet är pos vid lokal smärta samt parestesier, domningar och ev smärta i hela radialis utbredningsområde.

Länkar

Film med statusgenomgång från Lunds universitet

Uppdaterad: 2024-04-10 18:17:37 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies