orto.nu

START - Skador - Skuldra/axel/överarm - Fraktur proximal humerus

Skada: Fraktur proximal humerus

Innehåll

Klassificering

Klassificering enligt Neers

 1. Kollum anatomikum
 2. Kollum kirurgikum
 3. Tuberkulum majus
 4. Tuberkulum minus

Man räknar antal fragment, 2 till 4-partsfraktur. Felställning > 1 cm eller > 45° räknas som dislocerad.

Klassificering enligt AO

Typ A - Extraartikulär tvåfragmentsfraktur, även flera fragment på samma ställe men i huvudsak två större fragment:

 • A1: Tuberculum majus
 • A2: Inkilad extraartikulär tvåfragmentsfraktur
 • A3: Dislocerad extraartikulär tvåfragmentsfraktur

Typ B - Extraartikulär flerfragmenstfraktur:

 • B1: Inkilad extraartikulär flerfragmentsfraktur
 • B2: Dislocerad extraartikulär flerfragmentsfraktur
 • B3: Dislocerad extraartikulär flerfragmentsfraktur med luxation av kaput

Typ C - Intraartikulär fraktur, d.v.s. med påverkan i och medialt om kollum anatomikum:

 • C1: Intraartikulär fraktur med liten dislokation
 • C2: Intraartikulär fraktur med stor dislokation
 • C3: Intraartikulär fraktur med samtidig luxation av kaput

På akuten

Var noga med distalstatus inkl. n. axillaris, nerver och kärl kan påverkas. Jämför gärna blodtryck i båda armarna, vid skillnad > 10 % så diskutera med kärlkirurg eller gör angiografi.

Beställ slätröntgen vid misstanke om fraktur. Om denna visar komplicerad eller svårtolkad fraktur så var frikostig med DT för att kartlägga frakturen.

Proximala humerusfrakturer gör mycket ont, smärtlindra ordentligt.

Avgör om kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling:

Talar för icke-kirurgisk behandling (75 % av fallen): Talar för kirurgisk behandling (25 % av fallen):
 • Liten felställning
 • Hög ålder. Sällan akut operation > 80 års ålder.
 • Osteoporos
 • Låga funktions­krav
 • Luxationsfraktur (risk för kaputnekros)
 • Nerv-/kärlskada
 • Öppen fraktur

 • Tuberkulum majusfraktur (AO A1) med felställning > 5 mm.
  Behandlas ofta med osteosutur, ev även med skruvfixation och/eller plattfixation.

 • Tuberkulum minusfraktur med felställning > 5 mm.
  Behandlas ofta med osteosutur, ev även med skruvfixation och/eller plattfixation.

 • Kollum kirurgikumfraktur (AO A3) med > en halv benbredds felställning eller > 45° felställning i frontalplan eller sagitalt.
  Behandlas ofta med kort märgspik, alt. philosplatta.

 • Tre- och fyrfragmentsfraktur (AO B2-B3), eller kluvet kaput.
  Behandlas ofta med philosplatta, alt. protes särskilt om > 75 år.

 • Dislocerad kollum anatomikumfraktur (AO C2-C3).
  Behandlas ofta med philosplatta alt. protes.

 • Valgusställd fraktur (AO B2/C2) där kaput roterar utåt.
  Behandlas hos aktiva patienter med skruvfixation och osteosutur, ev. plattfixation.

Patient över ca 80 års ålder

Sällan akut operation, även vid helt avhoppad fraktur. Gärna återbesök efter ca 10 dagar till artro-teamet, gärna i sällskap med anhörig. Vid kraftig smärta så diskussion om omvänd protes.

Fraktur tuberkulum majus med < 5 mm dislokation

 • Collar'n'cuff i ett par veckor
 • Påbörja pendelrörelser efter ett par dagar
 • Röntgenkontroll efter (10-)14 dagar, något mindre hos ung patient
 • Om ej försämrat frakturläge så därefter sjukgymnastik med ökande rörelser i 4-5 veckor, undvik smärtande, aktiv abduktion och utåtrotation samt inåtrotation med töjning i 6 veckor.

Fraktur tuberkulum minus

 • Collar'n'cuff i ca 10 dagar
 • Påbörja pendelövningar efter ett par dagar
 • Röntgenkontroll efter 10-14 dagar, något mindre hos ung patient
 • Om ej försämrat läge så därefter sjukgymnastik, undvik töjning i utåtrotation och smärtande belastad inåtrotation upp till 6 veckor efter skada

Fraktur kollum kirurgikum med liten felställning (< 1 cm och < 45°)

 • Collar'n'cuff i ca 10 dagar
 • Påbörja pendelövningar efter ett par dagar
 • Röntgenkontroll efter 10-14 dagar, något mindre hos ung patient (om man har god kontakt med fysioterapeut så är det inte helt nödvändigt)
 • Om ej försämrat läge så därefter sjukgymnastik, undvik smärtande rörelser men i övrigt inga restriktioner

Fraktur, instabil eller med större felställning, som behandlas icke-kirurgiskt

 • CAMP-förband i 4 veckor

  Exempel på axellås, kallas även armslinga eller CAMP-förband (efter företaget CAMP Scandinavia)

 • Röntgenkontroll vid återbesök efter 10-14 dagar, om försämrat läge så förnyad bedömning av operationsbehov
 • Vid återbesöket om godkänt frakturläge: skriv remiss till fysioterapeut för passiv träning under axelhöjd v. 4-6, successivt ökande aktiv träning från v. 7

Inför kirurgisk behandling

Immobilisera med CAMP-förband. Förbered operation (lyssna på hjärta/lungor, adekvata blodprover, EKG, pila m.m.). Anmäl operation inom någon vecka, gärna tidigare. Gärna inläggning om möjligt i väntan på operation.

ICD-10

 • S42.2: Fraktur på övre delen av humerus
 • S42.20: Fraktur på övre delen av humerus, sluten
 • S42.21: Fraktur på övre delen av humerus, öppen
 1. Humerusfraktur - proximala på SU, giltig från 2016-03-07
 2. Rutin Humerusfraktur proximal på SU, giltig från 2015-05-21 (avpublicerad, gammal version)
 3. Ortopediskt Magasin 2012; (3)58-60 (besökt 2020-02-22)
 4. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av Gunnar Sandesjöö, 2010
 5. Skelett- och ledskador, ortopedkliniken i Karlstad, 2016
 6. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, 2010
 7. Lakartidningen.se 2023-02-22 (besökt 2024-02-06)

Uppdaterad: 2024-02-06 06:51:02 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies