orto.nu

START - Skador barn - Hand - Fraktur falang

Skada barn: Fraktur falang (barn)

Små barn kan erfarenhetsmässigt tolerera större felställningar än nedan, men inte rotationsfelställning.

Distala falangen

 • Vid kontaminerat sår: antibiotikaprofylax i 3 dygn, täta kontroller, kan göras av distriktssköterska eller skolsköterska. [1]
 • Fraktur i processus unguicularis kan lämnas utan behandling, men nivåskillnad i nagelbädd bör utjämnas. [1]
 • Fyseolysfraktur (Salter-Harris typ I):
  • Felställning < 3 mm ad latus:
   • Fixeras icke-kirurgiskt i 2-3 veckor med dorsalt stöd över extenderad DIP-led, PIP-led fri. [1]
   • Återbesök efter 2-3 veckor för avbandagering och klinisk kontroll, till ortopedläkare, distriktsläkare, distriktssköterska eller skolsköterska. [1]
  • Större felställning: planeras för fixation med stift.
 • Intraartikulär fraktur:
  • Extensorsenfäste (ger droppfinger/malletfinger):
   • Om ≤ 2 mm diastas i ledytan [1]:
    • Fixeras icke-kirurgiskt med hyperextension i DIP-led och PIP-led fri. [1]
    • Återbesök med kontrollröntgen i förband efter 4-6 dagar. [1]
    • Återbesök efter 3 veckor med klinisk kontroll. Om fortfarande malletfinger så remiss till arbetsterapeut för ortosbehandling i ytterligare 3+3 veckor. [1]
    • Undvik risker 2 veckor efter avbandagering. [1]
   • Annars: planera för stiftning.
  • Flexorsenfäste: kontakta barnortoped för ställningstagande till operation. [1]

Grund- eller mellanfalang

 • Vid trochleafraktur:
  • Ingen instabilitet, dislocerat fragment, rotations- eller omlottställning tolereras.
  • Ta gärna flera röntgenbilder i olika vridningar för bätre visualisering. [1]
  • Kontakta barnortopedjour för ställningstagande till operation. [1]
  • Vid icke-kirurgisk behandling:
   • Återbesök med kontrollröntgen i förband efter 4-6 dagar. [1]
   • Återbesök med avgipsning efter 3 veckor. [1]
   • Undvik risker 2 veckor efter avgipsning. [1]
 • Kondylfraktur:
  • Remodelleras dåligt (stort avstånd till fys)
  • Kräver god reposition, ofta instabila och svåra att fixera med gips
  • Ska ofta åtgärdas kirurgiskt (stiftning)
 • Fyseolys med max 20° vinkelfelställning, ingen rotationsfelställning [1]:
  • Volar gipsskena med handen i funktionsställning (= kobraställning). Hos yngre barn istället "Fix-över-rulle" (se treatment.php?id=splint). [1]
  • Återbesök med kontrollröntgen i förband efter ca 4-6 dagar, avgipsning i hemmet efter 3 veckor. [1]
  • Undvik risker 2 veckor efter avbandagering.
  • Vid större felställning så förbered för operation med stiftning.
 • Annars, tillåten felställning: ≤ 10° vinkelfelställning, ≤ 2 mm förkortning, ingen rotations- eller omlottfelställning [1].
  • Volar gipsskena med handen i funktionsställning (= kobraställning). Hos yngre barn istället "Fix-över-rulle" (se treatment.php?id=splint). [1]
  • Återbesök med kontrollröntgen i förband efter ca 4-6 dagar, avgipsning i hemmet efter 3 veckor. [1]
  • Undvik risker 2 veckor efter avbandagering.
  • Vid större felställning så förbered för operation med stiftning

ICD-10

 • S62.5: Fraktur på tumme
 • S62.50: Fraktur på tumme, sluten
 • S62.51: Fraktur på tumme, öppen
 • S62.6: Fraktur på annat finger
 • S62.60: Fraktur på annat finger, sluten
 • S62.61: Fraktur på annat finger, öppen
 • S62.7: Multipla frakturer på fingrar
 • S62.70: Multipla frakturer på fingrar, sluten
 • S62.71: Multipla frakturer på fingrar, öppen

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2021-05-26 06:34:21 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies