orto.nu

START - Skador barn - Hand - Fraktur falang

Skada barn: Fraktur falang (barn)

Små barn kan erfarenhetsmässigt tolerera större felställningar än nedan, men inte rotationsfelställning.

Distala falangen

 • Ofta behöver nageln tas bort [1] i fingerbasblockad.
 • Vid kontaminerat sår: antibiotikaprofylax i 3 dygn, täta kontroller, kan göras av distriktssköterska eller skolsköterska.
 • Fraktur i processus unguicularis kan lämnas utan behandling, men nivåskillnad i nagelbädd ska utjämnas. [1]
 • Seymourfraktur - dislocerad Salter-Harris typ I eller II med luxerad nagel där nagelmatrix ligger interponerad i frakturen:
  • Behandlas som öppen fraktur
  • Antibiotika i.v.
  • Snar öppen operation där man:
   • reponerar interponat
   • reponerar frakturen
   • suturerar nagelanlaget
   • fixerar frakturen med längsgående stift förbi DIP-led
    
  Seymour-fraktur innan, under och efter operation

 • Fyseolysfraktur (Salter-Harris typ I):
  • Felställning < 3 mm ad latus:
   • Fixeras med DIP-led extenderad med tejp. [1]
   • Tejpen kan tas bort i hemmet efter 1-2 veckor. [1]
  • Större felställning: planera för operation med stiftning.
 • Intraartikulär fraktur:
  • Extensorsenfäste (ger droppfinger/malletfinger):
   • Om ≤ 3 mm diastas i ledytan och varken luxerad eller subluxerad: [1]
    • Fixeras icke-kirurgiskt med hyperextension i DIP-led. [1]
    • Tejpen tas bort i hemmet efter 2 veckor. [1]
    • Arbetsterapi efter 3-5 veckor [1]
   • Annars: planera för operation med stiftning.
  • Flexorsenfäste: kontakta barnortoped för ställningstagande till operation. [1]

Grund- eller mellanfalang

 • Vid trochleafraktur:
  • Ingen instabilitet, dislocerat fragment, rotations- eller omlottställning tolereras. [1]
  • Ta gärna flera röntgenbilder i olika vridningar för bätre visualisering.
  • Sätt trillingförband (=trefingertejpning), alt. fix-över-rulle på yngre barn (se treatment.php?id=splint). [1]
  • Kontakta barnortopedjour för ställningstagande till operation. [1]
  • Vid icke-kirurgisk behandling:
   • Återbesök med kontrollröntgen i förband efter 4-6 dagar. [1]
   • Förbandsavtagning i hemmet efter 2 veckor. [1]
   • Undvik risker 2 veckor efter förbandsavtagning. [1]
 • Kondylfraktur:
  • Remodelleras dåligt (stort avstånd till fys)
  • Kräver god reposition, ofta instabila och svåra att fixera med gips
  • Ska ofta åtgärdas kirurgiskt (stiftning)
 • Fyseolys med max 20° vinkelfelställning, ingen rotations- eller omlottfelställning: [1] 
  • Tvillingförband (= tvåfingertejpning) alt. fix-över-rulle på yngre barn (se treatment.php?id=splint). [1]
  • Förbandsavtagning i hemmet efter 2 veckor. [1]
  • Undvik risker 2 veckor efter förbandsavtagning. [1]
  • Vid större felställning så förbered för operation med stiftning.
 • Annars, tillåten felställning: ≤ 10° vinkelfelställning, ≤ 2 mm förkortning, ingen rotations- eller omlottfelställning [1]:
  • Tvillingförband (= tvåfingertejpning) alt. fix-över-rullt på yngre barn (se treatment.php?id=splint). [1]
  • Om frakturen reponerats: återbesök med kontrollröntgen i förband efter ca 4-6 dagar, annars inget återbesök. [1]
  • Förbandsavtagning i hemmet efter 2 veckor. [1]
  • Undvik risker 2 veckor efter förbandsavtagning.
  • Vid större felställning så förbered för operation med stiftning.

ICD-10 (barn)

 • S62.5: Fraktur på tumme
 • S62.50: Fraktur på tumme, sluten
 • S62.51: Fraktur på tumme, öppen
 • S62.6: Fraktur på annat finger
 • S62.60: Fraktur på annat finger, sluten
 • S62.61: Fraktur på annat finger, öppen
 • S62.7: Multipla frakturer på fingrar
 • S62.70: Multipla frakturer på fingrar, sluten
 • S62.71: Multipla frakturer på fingrar, öppen

Referenser (barn)

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2022-04-27 (besökt 2022-12-03)

Uppdaterad: 2024-05-09 20:54:32 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies