orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik

Behandling: Punktionsteknik/injektionsteknik

Man kan injicera kortison i leder och muskelfästen för att minska smärta vid inflammatoriska tillstånd. Man ska säkerställa att man träffar rätt, kortison ökar risk för ruptur om det kommer i en sena, kan smälta fettvävnad och orsaka hudatrofi. Man bör inte injicera för ofta och för många gånger, en riktlinje kan vara max 3 gånger/år i viktbärande led och max 8 gånger/år i annan led [1].

Aktuella kortisontyper:

  • Lederspan® eller Trica® (samma substans): effekt först efter ca 10 dagar, man kan förvänta sig att effekten håller i ca 3 månader.
  • Depo-Medrol®: snabbare effekt jämfört med Lederspan®, men kortare duration. Kan inte blandas med lokalbedövning.

Kontraindikationer

  • Hudinfektion i tänkt punktionsområde
  • Protes i leden [1]
  • Aktiv septisk artrit i leden [1]
  • Försiktighet vid blodförtunnande behandling, men man kan generellt sett punktera även vid högt PK, särskilt punktion vid misstanke om septisk artrit
  • Vid kortisoninjektion: HIV-behandling med ritonavir [2]

Referenser

  1. Ledpunktion, Landstinget i Uppsala län (besökt 2020-01-14)
  2. Läkartidningen - Steroid­injektion i kombination med hivläkemedel gav total binjure­barkssvikt (besökt 2018-06-18)

Uppdaterad: 2023-02-08 08:17:59 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies