orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Spinal stenos

Skada: Spinal stenos

Innehåll

På akuten

 • Uteslut cauda equina (se separat sida)
 • Försök smärtlindra (se Smärtlindring)
 • Inneliggande vård innebär ingen särskild förbättring, försök att skicka hem med remiss till sjukgymnastik för behandling och till vårdcentral för uppföljning.

På vårdcentral

 • Uteslut cauda equina (se separat sida)
 • Vid patient < 20 år eller > 50 år: slätröntgen alt. DT av ländrygg om inte redan utfört. [1]
 • I första hand smärtlindring (se Smärtlindring) och sjukgymnastik.
 • Om fortfarande handikappande smärtor med utstrålning efter 12 månaders behandling med sjukgymnastik, eller gångförmåga < 300 meter: remiss för MR [1]. Vid mycket svåra symtom och patienten är immobiliserad så bör man inte vänta så länge.
 • Om MR visar signifikant spinal stenos som stämmer med anamnes och symtom, och patienten är intresserad av operation: remiss till ortopedkliniken för ställningstagande till operation [1]. I ländryggs- och bröstryggsnivå är signifikant stenos om tvärsnittsarean < ca 75 mm2, i halsryggsnivå tittar man efter vätskeskikt runt ryggmärg.

På ortopedklinik

 • Anamnes.
 • Statusundersökning.
 • Genomgång av radiologisk undersökning.
 • Om status, anamnes och radiologi stämmer överens så diskussion med patienten om hen är intresserad av kirurgi. Efter operation så får 75 % ökad gångsträcka och minskad ben- och ryggsmärta [2].

Postoperativt

Läs operationsberättelsen, men ofta:

 • Trombosprofylax vid riskfaktor, eller i ca 10 dagar vid diskprotes
 • Undvik tunga lyft (> 10 kg) i 3 månader
 • Sjukskrivning upp till 6 månader beroende på operation och typ av arbete

ICD-10

 • M48.0: Spinal stenos
 • M48.0J: Central spinal stenos i torakalryggen
 • M48.0K: Central spinal stenos i ländryggen
 • M48.0W: Central spinal stenos med icke specificerad lokalisation
 • M48.8J: Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i torakalryggen
 • M48.8K: Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i ländryggen
 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård VGR (giltig till mars 2019)
 2. ABC om smärta i nacke och rygg, del 2, Läkartidningen. 2018;115:E7ET

Uppdaterad: 2020-10-23 22:47:36 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies