orto.nu

START - Operationer - Medicinering vid ortopedisk kirurgi - Medicinering vid elektiva operationer

Operation: Medicinering vid elektiva operationer

Gå direkt till:

Waran

Pausas ≥ 5 dygn innan operation, ersätts med Fragmin®. Vid förmaksflimmer kan man sätta ut Waran i max en vecka utan att ersätta med Fragmin®.

NOAK och LMH (Fragmin®/Klexane®)

Pausas:

Njurfunktion
eGFR
[ml/min]
LMH
(Fragmin®/Klexane®)
Apixaban
(Eliquis®)
Riveraxoban
(Xarelto®)
Dabigatran
(Pradaxa®)
Blödningsrisk Blödningsrisk Blödningsrisk Blödningsrisk
Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög
>50 ≥12 h ≥24 h 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h
30-50 ≥12-24 h ≥24-48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h
15-30 ≥24-36 h ≥24-48 h 24 h 72 h 24 h 72 h 24 h 96 h

Återinsättning av Waran/NOAK kan i normalfallet ske 1-2 dagar efter operation [11]. Vid extra hög blödningsrisk så Fragmin® eller motsvarande postoperativt, återinsätt NOAK vid god hemostas.

Trombocythämning (ASA, clopidogrel, Brilique®)

Vid monoterapi så behöver man i normalfallet inte avbryta behandlingen. Vid befarad stor blödningsrisk (notera att spinalanestesi räknas som stor blödningsrisk [8]) och man önskar sätta ut trombocythämning:

  SU SÄS
Dipyramidol (Persantin®) 0 h 2 dygn
Cilostazol (Pletal®) 4 dygn 4-5 dygn
ASA (Trombyl®/Asasantin®) 3 dagar förutom hög risk för tromboembolisk händelse

5 dygn

ASA (Bamyl®, Magnecyl®, Aspirin®, Treo®) 7 dygn 5 dygn
Klopidogrel (Plavix®) 5 dygn 5 dygn
Ticagrelor (Brilique®) 5 dygn 5 dygn
Prasugrel (Effient®) 7 dygn 7 dygn

Vid dubbel trombocythämning så avvakta om möjligt tills dubbelbehandlingen är avslutad:

 • Efter PCI med BMS (Bare Metal Stent) avvakta minst 4 veckor.
 • Efter PCI med DES (Drug Eluting Stent) avvakta minst 3 månader.
 • Om man trots allt önskar operera innan detta så ta kontakt med kardiologkonsult.

NSAID

Pausas:

  SU SÄS
Tenoxikam (Alganex) 14 dygn
Piroxikam (Brexidol) 14 dygn
ASA (mot värk) 7 dygn
Ketoprofen (Orudis) 2 dygn
Naproxen 4 dygn 2 dygn
Diklofenak 1 dygn 12 h
Ibuprofen 1 dygn 12 h

Blodtryckssänkande medicinering

ACE-hämmare (t.ex. enalapril, ramipril) och angiotensin II-antagonister (t.ex. candesartan, losartan) ges vanligen inte på operationsdagen.

Alfablockerare (t.ex. Alfadil®, doxazosin) ges vanligen inte på operationsdagen.

Betablockerare (t.ex. metoprolol, bisoprolol, Inderal®) ska tas på operationsdagen, annars risk för rebound-effekt.

Diabetes

De flesta diabetesläkemedel pausas endast operationsdagen [13]. Undantag:

 • Metformin pausas 48 timmar innan stor kirurgi med betydande risk för njursvikt [13]
 • DDP4-hämmare (*gliptin) kan tas som vanligt även operationsdagen [13]
 • GLP1-analoger (*glutid/*enatid) pausas 1 vecka innan operation [13]
 • SGLT2-hämmare (*flozin) pausas 72 timmar innan operation [13]

Morgoninsulin ges vid operationsstart efter 13:00, annars ska det ej ges.

Laxerande medicinering

Bör ej tas på operationsdagen

Kortison

Om patienten haft behandling med ≥ 10 mg i ≥ 3 månader: ta en extra dos preoperativt.

Litium

Pausas 72 timmar innan större operation i generell anestesi, kan annars fortsätta tas. [12]

MAO-hämmare

Pausas vanligen 2 veckor innan operation, men detta kan öka risk för depression. [12]

Klozapin

Pausas 24 timmar innan anestesi. [12]

Hormonpiller

Preventivmedel med med östrogen (p-piller, p-ring, p-plåster) sätts ut 4 veckor innan operation (ger ökad trombosrisk). Mellanpiller, minipiller, p-stav, p-spruta, hormonspiral och kopparspiral innehåller inte östrogen och behöver inte pausas.

Antireumatiska läkemedel

 • Cyklofosfamid: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
 • Klorambucil: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
 • Övriga icke-biologiska läkemedel (t.ex. ciklosporin, metotrexat, sulfasalazine m.fl.) behöver inte pausas
 • Biologiska läkemedel::
  • Abatacept i.v.: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Abatacept s.c.: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Adalimumab (Humira®): pausas 2 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Anakinra: pausas 1 dag innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Belimumab: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Certolizumab pegol: pausas 2 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Etanercept  (Enbrel®): pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Golimumab: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Infliximab (Remicade®): pausas 8 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Rituximab (Mabthera®): Så långt från infusion som är rimligt,  > 4 månader? Återinsättning 1-2 veckor efter
  • Sekukinumab: behöver ej pausas
  • Tocilizumab i.v.: pausas 4 veckor innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Tocilizumab s.c.: pausas 1 vecka innan kirurgi, återinsättning 1-2 veckor efter
  • Ustekinumab: behöver ej pausas

Referenser

 1. Antikoagulantia vid elektiv kirurgi SÄS (giltig till 2018-02-26)
 2. Peroperativ antibiotikabehandling SÄS (giltig till 2019-07-10)
 3. Rutin för antibiotikaprofylax vid frakturkirurgi SU (giltig från 2015-12-21)
 4. Antibiotikaprofylax vid barnortopediska operationer, SU (giltig från 2017-03-08)
 5. Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation, SÄS (giltig till 2018-02-26)
 6. Seponering av antikoagulantia, ADP-hämmare, ASA och NSAID inför elektiva ingrepp. ORT, SU (giltig från 2020-04-23)
 7. Hantering av antireumatiska läkemedel vid elektiv ortopedisk kirurgi, Svensk Reumatologisk Förening (2017-03-09)
 8. Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen, Läkartidningen nr 37 2011
 9. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2019-02-07)
 10. Medicinering i samband med operation vid Skaraborgs sjukhus (giltig till 2021-08-05, besökt 2020-07-24)
 11. Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia (NOAK) av Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (besökt 2021-04-21)
 12. Läkemedel, ordinarie inför anestesi och operation, SU
 13. Perioperativt omhändertagande av diabetespatienter på SÄS (besökt 2024-04-27)

Uppdaterad: 2024-05-14 08:27:07 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies