orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Baxters neuropati

Skada: Baxters neuropati

Orsak

Kompression av n. planteris lateralis (gren av n. tibialis) mellan mm. abduktor hallucis longus och quadratus plantae [1, 2]. Nerven förmedlar sensorik från kalkaneus och motorik till mm. abduktor digiti minimi, flexor digitorum brevis och quadratus plantae [2].

Relativt vanlig orsak till smärta bland löpare. [1]

Symtom

 • Brännande eller stickande smärta medialt om häl och/eller längs med mediala fotranden, ökar vid belastning [2].
 • Ömhet vid palpation medialt på häl.
 • Kan ha pirrningar under foten nattetid.

Diagnos

Klinisk diagnos, vid behov MR som visar atrofi av m. abduktor digiti minimi.

Diffdiagnoser

 • Plantarfasciit typiskt smärta under foten vid första fotsteget på morgonen som sedan förbättras under dagen.
 • Tarsaltunnelsyndrom - typiskt smärta och domningar under foten.
 • Fettkuddesyndrom - typiskt smärta under hälen, ökar vid belastning.
 • Stressfraktur kalkaneus.

Handläggning

 • Fysioterapi med tejpning, stretchning och stärkande av fotmuskulatur. [3]
 • Ev. kortisoninjektion. [3]
 • Operation med friläggning av nerv genom att öppna fascian till m. abduktor hallucis longus. [1]

ICD-10

 • G57.8: Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet

Referenser

 1. Leg Nerve Entrapment Syndromes på orthobullets.com (besökt 2023-04-08)
 2. Baxter's Nerve Entrapment på physio-pedia.com (besökt 2023-04-08)
 3. Chronic heel pain: Is it Baxter’s nerve entrapment? på sportdoctorlondon.com (besökt 2023-04-08)

Uppdaterad: 2023-04-08 16:39:15 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies