orto.nu

START - Skador - Generellt - Mjukdelstumör

Skada: Mjukdelstumör

Mjukdelstumör ger oftast inte smärta. Upptäcks ofta som oöm knöl eller som bifynd vid annan undersökning.

Det finns standardiserat vårdförlopp för sarkom (malign mjukdels- eller skelettumör). Detta ska startas vid välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom

Något av följande:

 • Subkutan knöl > 5 cm (tips: om man spänner underliggande muskel och knölen är ruckbar så ligger den subkutant)
  eller
 • Knöl under muskelfascia oavsett storlek
  eller
 • Misstanke om mjukdelssarkom vid bilddiagnostik
  eller
 • PAD, cytologi eller liknande som ger misstanke om mjukdelssarkom

Notera att man inte ska ta PAD själv vid misstanke om mjukdelssarkom utan överlåta det till sarkomcentrum!

Vårdcentral

Vid välgrundad misstanke om mjukdelssarkom enligt ovan: skriv akutremiss till sarkomcentrum.

Ortopedklinik

Vid välgrundad misstanke om mjukdelssarkom enligt ovan:

 • Beställ snar MR med frågeställning: SVF sarkom?
 • Om MR visar misstanke om sarkom: Ring/skriv remiss till sarkomcentrum efter att MR är utförd

Benigna tumörer

Benigna tumörer såsom t.ex. lipom (vanligast) behöver inte åtgärdas men kan excideras vid besvär, man ska då ta bort hela kapseln, annars risk för recidiv. Ska skickas för PAD.

ICD-10

 • C49.0: Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen
 • C49.1: Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran
 • C49.2: Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften
 • C49.3: Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen
 • C49.4: Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken
 • C49.5: Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet
 • C49.6: Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen med ospecificerad lokalisation
 • C49.8: Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt
 • C49.9: Ospecificerad lokalisation av malign tumör i bindväv och mjukvävnad
 • C49.9W: Andra maligna tumörer i bindväv och mjukvävnad med ospecificerad lokalisation
 • C49.9X: Ospecificerad malign tumör i bindvävnad och mjukvävnad med ospecificerad lokalisation
 • D17.1: Lipom i hud och subkutan vävnad på bålen
 • D17.2: Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna
 • D17.3: Lipom i hud och subkutan vävnad med andra och ospecificerade lokalisationer
 • D17.7: Lipom med andra specificerade lokalisationer
 • D17.9: Ospecificerad lokalisation av lipom
 • D17.9W: Annat lipom med ospecificerad lokalisation
 • D17.9X: Ospecificerat lipom med ospecificerad lokalisation
 • D21.1: Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran
 • D21.2: Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften
 • D21.5: Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bäckenet
 • D21.6: Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på bålen med ospecificerad lokalisation
 • D21.9: Ospecificerad lokalisation av benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad
 • D21.9X: Ospecificerad benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med ospecificerad lokalisation

Referenser

 1. Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom på cancercentrum.se (besökt 2019-12-29)

Uppdaterad: 2022-02-19 20:58:40 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies