orto.nu

START - Operationer - Medicinering vid ortopedisk kirurgi - Läkemedel som normalt kan tas på operationsdagen

Operation: Läkemedel som normalt kan tas på operationsdagen

 • Insulin
 • Kortison - vid behandling med ≥ 10 mg i ≥ 3 månader: ta en extra dos preoperativt
 • Parkinsonmedicinering
 • Epilepsimedicinering
 • Smärtlindring
 • Nitroglyceringpreparat
 • Betablockerare
 • Kalciumantagonister
 • Diuretika vid njursvikt eller hjärtsvikt
 • Läkemedel och inhalationer vid astma och KOL
 • Digitalis
 • Kontinuerlig behandling mot migrän
 • Antidepressiva förutom MAO-hämmare (se ovan)
 • Antipsykotika förutom klozapin (se ovan)
 • Läkemedel mot ADHD
 • Protonpumpshämmare
 • Antibiotika
 • Ögondroppar vid glaukom
 • Statiner
 • Immunmodulerande läkemedel t.ex. efter transplantation

Referenser

 1. Läkemedel, ordinarie inför anestesi och operation, SU

Uppdaterad: 2021-09-03 06:57:59 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies