orto.nu

START - Skador barn - Generellt - Osteomyelit akut

Skada barn: Osteomyelit akut (barn)

Definitioner (barn)

Osteit: infektion i ben

Osteomyelit: infektion i ben och benmärg

Akut osteomyelit: symtom < 2 veckor [1]

Subkronisk osteomyelit: mer långsamt insjuknande [1]

Kronisk osteomyelit: kan uppkomma efter trauma, efter operation eller efter obehandlad akut osteomyelit [1]

CRMO: kronisk recidiverande multifokal osteomyelit - autoimmun sjukdom [1], ofta med symtom från bäcken och nyckelben

Brodieabscess: kronisk intraosseös abscess täckt av sklerotiskt ben och fibrotisk vävnad. Vanligare hos barn än vuxna.

Vårdnivå (barn)

Akutremiss till ortopedklinik vid misstanke

Symtom (barn)

 • Vanligast hos barn < 4 år [1]
 • Vanligast i metafyser [1, 2]
 • Distinkt ömhet över metafys
 • Nedsatt rörlighet [1]
 • Hälta [1]
 • Lokal rodnad, värmeökning, svullnad, ömhet nära led (främst hos yngre barn) [1, 2]
 • Feber (främst hos äldre barn) [1]
 • Vid osteomyelit i proximala femur (eller andra leder med intraartikulär fys) är det stor risk för genombrott till led med septisk artrit som följd [1] (se Septisk artrit (barn))

Diagnos (barn)

Klinisk diagnos. Kan vara osteomyelit trots initialt normala prover och normal röntgenbild. MR vid osäkra fall.


MR-bild av osteomyelit proximala tibia på barn

Handläggning på ortopedklinik (barn)

 • Klinisk undersökning
 • Provtagning med CRP, SR, diff (för diffdiagnostik), odling från blod, gärna även urin, NPH och sår om det finns
 • Slätröntgen (kan vara normal)
 • Ultraljud, särskilt på spädbarn. Denna kan visa subperiosteala abscesser och vätska i angränsande led vilket kan tyda på septisk artrit [1] (se Septisk artrit (barn))
 • Normalt inläggning vid misstanke även vid normala prover
 • Intravenös antibiotika i 4-dos efter att odlingar är tagna
 • Fulldos paracetamol och COX-hämmare
 • Nya labbprover följande dag
 • Ibland MR och/eller skelettscintigrafi
 • Operation om svår smärta, terapisvikt (efter 1-2 dygn [2] eller 3-5 dygn [1]), misstanke om annat (för PAD), eller vid samtidig artrit
  • Rensa ut pus och nekrotisk vävnad, men akta fysen
  • Biopsi med odling, PCR 16sRNA och PAD
 • Byte till peroral antibiotika efter 3-4 dygn när CRP och klinisk bild förbättrats, peroralt i ca 4 veckor
 • Vid låg misstanke möjligen tidigt återbesök med ny klinisk och lab-kontroll
 • Undvik överansträngning i 6-8 veckor
 • Idrottskarens upp till 3 månader
 • Telefonkontakt alt. återbesök 5-7 dagar efter utskrivning, ev. röntgen vid oklar diagnos
 • Återbesök 1 vecka efter avslutad antibiotikabehandling, ev. röntgen för att se kallus som tecken till läkning
 • Om nära viktig fys (runt knä, handled, axel): röntgenkontroll för att utesluta fyspåverkan ca 3 månader efter infektion

ICD-10 (barn)

 • M46.2 Osteomyelit i kota
 • M86.0 Akut hematogen osteomyelit
 • M86.0B Akut hematogen osteomyelit i axelled/överarm
 • M86.0C Akut hematogen osteomyelit i armbåge/underarm
 • M86.0D Akut hematogen osteomyelit i handled/hand
 • M86.0E Akut hematogen osteomyelit i bäckenet
 • M86.0F Akut hematogen osteomyelit i höftled/lårben
 • M86.0G Akut hematogen osteomyelit i knäled/underben
 • M86.0H Akut hematogen osteomyelit i fotled/fot
 • M86.1 Annan akut osteomyelit
 • M86.1B Annan akut osteomyelit i axelled/överarm
 • M86.1C Annan akut osteomyelit i armbåge/underarm
 • M86.1D Annan akut osteomyelit i handled/hand
 • M86.1E Annan akut osteomyelit i bäckenet
 • M86.1F Annan akut osteomyelit i höftled/lårben
 • M86.1G Annan akut osteomyelit i knäled/underben
 • M86.1H Annan akut osteomyelit i fotled/fot
 • M86.2 Subakut osteomyelit

Referenser (barn)

 1. Kompendium i Barnkirurgi och Barnortopedi (ISBN 978-91-85565-77-1)
 2. Barnortopedi av Henrik Düppe och Acke Ohlin (ISBN: 978-91-44-03584-0)

Uppdaterad: 2022-02-27 12:33:51 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies