orto.nu

START - Skador barn - Generellt - Septisk artrit

Skada barn: Septisk artrit (barn)

Vårdnivå (barn)

Akutremiss till akutmottagning vid misstanke.

Symtom (barn)

 • Plötsligt insättande smärta i enstaka led (men kan någon enstaka gång sätta sig i flera leder samtidigt).
 • Lokala infektionstecken med rodnad, smärta, värmeökning, svullnad, kraftig ovilja att röra leden.
 • Förhöjda infektionsparametrar, feber, frossa, allmänpåverkan.

Diagnos (barn)

 • Ledpunktion med positiv odling
 • Preliminär diagnos vid något eller flera av:
  • Led-LPK > 50x109 varav > 90 % neutrofiler, TBC ger dock monocytär övervikt [1]
  • Led-procalcitonin > 0,3 [1]
  • Ledglukos < blodglukos - 2,5 mmol/l,  ledglukos < 50 % av blodglukos eller ledglukos < 1,5 mmol/l [1]
  • Ledlaktat > 10 [1]

Handläggning (barn)

 • Vid misstanke om septisk artrit: ta odling från blod, urin, NPH och sår om det finns.
 • Ultraljud som visar ökad mängd vätska i leden stärker misstanke om septisk artrit.
 • Provtagning med infektionsparametrar och borreliaserologi.
 • Om möjligt så ledpunktion på akuten (t.ex. i knä men inte i höftled), kan behöva ge midazolam eller lustgas. Operationsanmäl annars för akut punktion.
  • Ta prover från leden med odling (viktigast), TBC-odling vid misstanke, PCR 16sRNA (Kingella kingae växer dåligt i odling), PCR borrelia.
  • Det viktigaste är troligen att minska trycket. Man kan även spola, vid spolning av höft så borra även i kollum femoris för att tömma ev. osteit.
 • Vid instabil patient: vätska och intravenös antibiotika direkt enligt lokala riktlinjer, t.ex. cefalosporin i 4-dos, avvakta annars till efter ledpunktion. Vid relativt opåverkad patient så kan man välja kloxacillin i väntan på odlingssvar.
 • Oftast S. auerus men i ålder 4-6 år även vanligt med Kingela kingae som är resistent mot klindamycin.
 • Ofta intravenös antibiotika i 3-4 dagar (tills förbättring och inflammationsparametrarna minskat), därefter peroral antibiotika i ca 3 veckor.
 • Återbesök med provtagning ca 1 vecka efter avslutad behandling.
 • Avstå från idrott i ca 3 månader.

ICD-10 (barn)

 • M00: Varig artrit
 • M00.0: Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit
 • M00.0B: Septisk artrit (stafylokocker) i axelled
 • M00.0C: Septisk artrit (stafylokocker) i armbågsled
 • M00.0D: Septisk artrit (stafylokocker) i handled/hand
 • M00.0E: Septisk pelvospondylit (stafylokocker)
 • M00.0F: Septisk artrit (stafylokocker) i höftled
 • M00.0G: Septisk artrit (stafylokocker) i knäled
 • M00.0H: Septisk artrit (stafylokocker) i fotled/fot
 • M00.0X: Septisk artrit (stafylokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation
 • M00.1: Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
 • M00.2: Streptokockartrit och streptokockpolyartrit
 • M00.2B: Septisk artrit (streptokocker) i axelled
 • M00.2C: Septisk artrit (streptokocker) i armbågsled
 • M00.2D: Septisk artrit (streptokocker) i handled/hand
 • M00.2E: Septisk pelvospondylit (streptokocker)
 • M00.2F: Septisk artrit (streptokocker) i höftled
 • M00.2G: Septisk artrit (streptokocker) i knäled
 • M00.2H: Septisk artrit (streptokocker) i fotled/fot
 • M00.2X: Septisk artrit (streptokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation
 • M00.8: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
 • M00.8B: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i axelled
 • M00.8C: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i armbågsled
 • M00.8D: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i handled/hand
 • M00.8F: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i höftled
 • M00.8G: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i knäled
 • M00.8H: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie i fotled/fot
 • M00.8X: Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie med annan eller ospecificerad lokalisation
 • M00.9: Purulent artrit, ospecificerad
 • M00.9B: Purulent artrit UNS i axelled
 • M00.9C: Purulent artrit UNS i armbågsled
 • M00.9D: Purulent artrit UNS i handled/hand
 • M00.9F: Purulent artrit UNS i höftled
 • M00.9G: Purulent artrit UNS i knäled
 • M00.9H: Purulent artrit UNS i fotled/fot
 • M00.9X: Purulent artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation

Referenser (barn)

 1. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2019-12-28)

Uppdaterad: 2023-06-08 09:14:19 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies