orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Ruptur extensorsena fot

Skada: Ruptur extensorsena fot

Definitioner

Aktuella senor: tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor hallucis brevis, extensor digitorum longus, extensor digitorum brevis.

Senor tibialis anterior och extensor hallucis longus markerade

Orsak

Ofta efter skärskada då man tappat något vasst på foten. Kan även uppkomma spontant, fr.a. vid extension mot motstånd. [1]

Symtom

 • Ofta skärskada på fotrygg [1]
 • Nedsatt styrka vid dorsalextension av fot (tibialis anterior), tå (extensor digitorum brevis) eller IP-led (extensor hallucis/digitorum longus)
 • Oförmåga till hälgång (vid ruptur av tibialis anterior) [1]
 • Palpabel skillnad då man följer aktiverade extensorsenor på vänster och höger fot

Utredning

 • Klinisk diagnos
 • Beställ slätröntgen för att utreda ev. skelettskada [2]

Behandling

Förbered för poliklinisk operation. Om skada < 6 veckor gammal så sutur av sena, vid äldre skada rekonstruktion med sengraft eller sentransferering. [1, 2]

Postoperativt

 • Ofta immobilisering i gips i 4-6 veckor. [1]

ICD-10

 • M66.2H: Spontanruptur sträcksena i fotled/fot (Extensor)
 • S96.1: Skada på lång tåsträckmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå (Extensor)
 • S96.2: Skada på inre muskel och dess sena på fotleds- och fotnivå
 • S96.7: Skada på multipla muskler och senor på fotleds- och fotnivå
 • S96.8: Skada på andra specificerade muskler och senor på fotleds- och fotnivå
 • S96.9: Skada på ospecificerad muskel och sena på fotleds- och fotnivå.

Referenser

 1. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9
 2. Anterior Tibialis Tendon Rupture på orthobullets.com (besökt 2020-03-29)

Uppdaterad: 2021-12-30 21:27:39 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies