orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Droppfot

Skada: Droppfot

Symtom

Oförmåga eller kraftnedsättning vid dorsalextension av fot [1].

Diagnos

Klinisk diagnos med symtom enligt ovan.

Utredning

 • Beror oftast på tryck mot n. peroneus, t.ex. vid huksittande, gips o.dyl. och förbättras inom 6 månader, därför bra att avvakta ev. förbättring innan operation.
 • Utreds i normalfallet av neurolog avseende borreliaskada på L5-nerven, påverkan på lillhjärnan, läkemedelspåverkan, polyneuropati m.m.
 • Undersök kraftnedsättning, spasticitet,
 • Undersök deformitet i fram- och/eller bakfot (t.ex. spetsfot, cavovarusfot, klotår)
 • Belastad fot­- och fotledsröntgen vid deformiteter eller preoperativt

Behandling

 • Dorsalextensionsskena ger bättre funktion och nöjdare patient [1]
 • Botoxinjektion ger tidsbegränsad minskad spasticitet och förbättrad gångfunktion [1]
 • Ev. kan stretchning av vadmuskulatur förebygga kontraktur [1]

Operationsindikation

 • Gångsvårigheter trots ortosbehandling [1]
 • Balansproblem trots ortosbehandling [1]
 • Snubblingstendens trots ortosbehandling [1]
 • Oförmåga att använda ortos [1]
 • Efter droppfot p.g.a. nervskada, stroke eller liknande: stora besvär trots minst ett års rehabilitering [1]

Operationsmetod

Individualiserat.

Vid okomplicerade fall kan en sentransferering förbättra funktionen. Två sentrans­fereringar dominerar:

 • STATT (Split Tibialis Anterior Tendon Transfer): är mindre om­fattande men fungerar enbart som ett statiskt band 
 • TP (tibialis posterior transferering): är dynamisk och tillför en dorsalextenderande kraft. TP­-transfereringen bör utföras i kombination med FDL­-transferering för att minska risk för plattfothetsutveckling.

Mer komplicerade fall bör remitteras till enhet med erfarenhet av neuromuskulära fotdeformiteter. [1]

Postoperativt

Belastad gips i 6 veckor med fotleden i minst 90°. Det är viktigt att senan inte blir töjd i vid gipsbyten. Efter avgipsning bör omedelbar igångsättning ske med hjälp av specialutbildad fysioterapeut. [1]

ICD-10

 • M21.3: Förvärvad dropphand eller droppfot

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)

Uppdaterad: 2022-01-15 23:19:38 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies