orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Hallux valgus

Skada: Hallux valgus

Symtom

 • Prominent MTP1
 • Lateralt vinklad stortå

Diagnos

 • Kliniskt utseende

Definitioner

Hallux valgus-vinkel: vinkel mellan metatarsale 1 och grundfalang dig 1, normalt ≤ 15°.
Hallux valgus-vinkel

Fot med hallux valgus, markerad hallux-valgusvinkel

 

Intermetatarsalvinkel (IM-vinkel): vinkel mellan metatarsale 1 och 2, normalt 10-12°.
IM-vinkel

Fot med hallux valgus, markerad intermetatarsalvinkel

 

Interfalangealvinkel (HIA, även kallad interfalangius): vinkel mellan grundfalang och distalfalang dig 1, alternativt kan man mäta vinkel mellan ledytorna distalt på grundfalang resp. proximalt distal falang. Om denna är > 10° uppfattas vinkeln som positiv. Kan användas för att avgöra om Akin-osteotomi är aktuellt. 

På vårdcentral

 • Råd om skor med bred framfot, undvika höga klackar. [2]
 • Remiss till ortopedtekniker för inlägg/skoanpassning. [2]
 • Vid markanta felställningar med smärtproblematik som försvårar användandet av skor och patienten positiv till operation: beställ slätröntgen med belastade bilder och skriv sedan remiss till ortopedklinik. [2]

Remissbedömning

 • Kontrollera att det finns belastade röntgenbilder.

Utredning

 • Säkerställ att problemet är hallux valgus och inte hallux rigidus eller annat.
 • Kontrollera om hammartå på dig 2.
 • Annan fotpatologi?

Operationsindikation

 • Smärta [1]
 • Svårighet att hitta passande skor

Kontraindikationer

Relativa kontraindikationer:

 • Nedsatt blodcirkulation
 • Diabetes
 • Rökning

Operationsmetod

 • Huvudalternativet är Chevron-osteotomi med skruvfixation, kan vara resorberbar skruv, och gärna med lång skänkel. Vid större felvinkel så i kombination med Akin-osteotomi [1]. Om MT2 är lång så gör Chevron-osteotomi men med vinkeln mer mot MTP2 än mot MTP5.
 • Vid IM-vinkel > 18° kan man överväga annan operation (t.ex. Scarf eller dubbelosteotomi).
 • Evidensläget om ifall man bör göra lateral release är oklart [1]
 • Vid samtidig hammartå dig 2 så bör även den korrigeras [1]
 • Vid instabilitet i TMT1-led så bör man istället göra steloperation TMT1 (lapidus).

  Tecken till instabilitet i TMT1: minskad ledspringa dorsalt

Postoperativt

 • Hallux valgus-förband.
 • Hallux valgus-sko (belastar endast hälen) i 6 veckor.

ICD-10

 • M20.1: Hallux valgus

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:33:20 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies