orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Spondylodiskit/epiduralabscess

Skada: Spondylodiskit/epiduralabscess

Hos barn är det relativt vanligt med isolerad diskit, hos vuxna mer blandbild med spondylit och epiduralabscess.

Definitioner

 • Diskit: infektion i disk
 • Spondylit: infektion i ryggkota
 • Epiduralabscess: infektion i epiduralrummet

Symtom

 • Akut påkommen lokaliserad smärta i ryggkota, distinkt dunkömhet
 • Feber, frossa
 • Nedsatt rörlighet i rygg p.g.a. smärta
 • Ibland nervpåverkan
 • Förhöjda inflammationsparametrar

Diagnos

MR helrygg med kontrast, sensitivitet och specificitet ca 93-97 %, vid negativ MR men fortsatta symtom kan ny MR göras efter några dagar [3].


Spondylodiskit L3-L4, T1-viktad MR-bild med gadoliniumkontrast

Handläggning

Vid septisk patient: intravenös bredspektrumantibiotika snarast + vätska + syrgas vid behov enligt vanligt septiskt omhändertagande, odling från blod + urin + ev. NPH. Bakjour och ev. ryggjour kontaktas även nattetid.

Annars:

 • DT eller slätröntgen brukar göras akut, visar inte infektion men kan visa destruktion och för differentialdiagnostik
 • Avvakta med antibiotika tills odlingar är tagna
 • Neurologisk undersökning
 • Odling från blod, urin, sår om det finns
 • Om möjligt punktion med odling från kota/disk
 • MR helrygg inom 1 dygn
 • Vid ryggoperation med implantat i anslutning till infektionen:
  • Senaste 1 månad:
   • Troligen snar öppen operation med odling, debridering och spolning [1]
  • Tidigare operation:
   • Troligen extraktion av implantat [1]
 • Vid neurologiska bortfall eller destruktion av kota:
  • Sängläge (eller stabiliserande ortos) [2, 3]
  • Ställningstagande till kirurgisk stabilisering [1, 2, 3]
 • Vid epiduralabscess: troligen öppen dränering [1]
 • Diskussion med infektionsläkare, ofta intravenös antibiotika (cefotaxim 2 g x 3 tills odlingssvar) 1-4 veckor, därefter peroral antibiotika, total behandlingstid 3 månader eller till normaliserade inflammationsparametrar [3]

ICD-10

 • M46.2: Osteomyelit i kota
 • M46.3: Infektion (varig) i intervertebraldisk
 • M46.4: Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad
 • M46.5: Andra infektiösa spondylopatier

Referenser

 1. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9
 2. Osteomyelit och spondylodiskit, vuxna, internetmedicin.se (besökt 2019-08-18)
 3. Led- och skelettinfektioner – Vårdprogram från SILF (besökt 2019-08-18)

Uppdaterad: 2023-06-08 09:17:14 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies