orto.nu

START - Behandlingar - DVT-profylax

Behandling: DVT-profylax

Elektiv höftprotes

Generell trombosprofylax med något av:

 • LMWH, t.ex. Dalteparin (Fragmin® 0+0+5000E) i 5-40 dagar
 • apixaban (Eliquis®) 2,5 mg x2 i 32-38 dagar
 • dabigatran (Pradaxa®) 110 mg x2 första dagen och därefter 110 mg x1 i 28-35 dagar
 • rivaroxaban (Xarelto®) 10 mg x1 i 35 dagar

Höftprotes efter fraktur

Generell trombosprofylax med LMWH, t.ex. dalteparin (Fragmin® 0+0+5000E) i 5-40 dagar

Elektiv knäprotes

Generell trombosprofylax med något av:

 • LMWH, t.ex. dalteparin (Fragmin® 0+0+5000E) i ca 10 dagar
 • apixaban (Eliquis®) 2,5 mg x2 i 10-14 dagar
 • dabigatran (Pradaxa®) 110 mg x2 första dagen och därefter 110 mg x1 i 10 dagar
 • rivaroxaban (Xarelto®) 10 mg x1 i 14 dagar

Hälseneruptur

Behandlas ofta med LMWH, t.ex. dalteparin (Fragmin® 0+0+5000E) i 10 dagar.

Det är tänkbart att inte använda trombosprofylax alls, eller ha behandlingstid upp till hela immobiliseringstiden.

Vid kontraindikationer mot LMWH så är det tänkbart att använda Eliquis 2,5 mg x2, Pradaxa 110 mg x1 eller Xarelto 10 mg x1.

Annan skada i underben/fotled/fot

Det finns ingen konsensus när man ska behandla med trombosprofylax. Ett förslag kan vara att räkna poäng enligt modifierad L-TRiP(cast) [1, 2]:

Parameter Poäng
Gipsbehandling underben 4
Hormonbehandling/p-piller 4
Cancer senaste 5 åren 3
Lunginflammation 3
Ålder ≥ 54 3
Ålder 35-54 2
Tidigare DVT/LE, eller trombos i familjen 2
Ytliga ventromboser 2
Sjukhusbunden senaste 3 månader 2
Sängliggande senaste 3 månader 2
BMI ≥ 35 2
BMI 25-34 1
Manligt kön 1
Diabetes, RA, hjärtsvikt, KOL, LE 1

Behandling vid ≥ 9 poäng.

Om det inte finns kontraindikationer såsom ökad blödningsrisk så behandling med LMWH, t.ex. Dalteparin (Fragmin® 0+0+5000E). Behandlingstid kan vara exempelvis under tiden med avlastning eller 10-35 dagar.

Bakgrundsinformation

När det gäller höft- och knäproteser så finns mycket evidens att trombosbehandling minskar tromboser, men mindre evidens att det minskar lungemboli och död [3].

När det gäller övriga underbensskador, inkl. hälsenerupturer, så finns ett flertal studier som visar tendens till minskad risk för trombos vid behandling med LMWH, men utan signifikans [4, 5, 6, 7].

Det finns ett nyare poängsystem [8] men med sämre sensitivitet och specificitet, trots fler parametrar.

Referenser

 1. NEMETH, Banne, et al. Venous thrombosis risk after cast immobilization of the lower extremity: derivation and validation of a clinical prediction score, l-TRiP (cast), in three population-based case–control studies. PLoS medicine, 2015, 12.11: e1001899. (besökt 2021-12-16)
 2. Venous Thromboembolism Prohpylaxis in the Treatment of Foot and Ankle Disorders (besökt 2021-12-16)
 3. Prevention of venous thromboembolism in adult orthopedic surgical patients på uptodate.com (besökt 2021-12-16)
 4. VAN ADRICHEM, Raymond A., et al. Thromboprophylaxis after knee arthroscopy and lower-leg casting. New England Journal of Medicine, 2017, 376.6: 515-525. (besökt 2021-12-16)
 5. CALDER, James DF, et al. Meta-analysis and suggested guidelines for prevention of venous thromboembolism (VTE) in foot and ankle surgery. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2016, 24.4: 1409-1420. (besökt 2021-12-16)
 6. LAPIDUS, Lasse J., et al. Prolonged thromboprophylaxis with dalteparin after surgical treatment of achilles tendon rupture: a randomized, placebo-controlled study. Journal of orthopaedic trauma, 2007, 21.1: 52-57. (besökt 2021-12-16)
 7. SELBY, Rita, et al. A double-blind, randomized controlled trial of the prevention of clinically important venous thromboembolism after isolated lower leg fractures. Journal of orthopaedic trauma, 2015, 29.5: 224-230. (besökt 2021-12-16)
 8. NEMETH, Banne, et al. Clinical risk assessment model to predict venous thromboembolism risk after immobilization for lower-limb trauma. EClinicalMedicine, 2020, 20: 100270. (besökt 2021-12-16

Uppdaterad: 2021-12-16 13:16:06 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies