orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Peroneussenruptur

Skada: Peroneussenruptur

Orsak

Kan uppkomma efter fotledsdistorsion. Vanligare vid cavovarus-fot och vid fotledsinstabilitet.

Symtom

 • Palpationsömhet och svullnad posteriort om laterala malleolen. [1]
 • Ibland palpationsömhet ned mot basen av metatarsale 5. [1]

Diagnos

 • Typiska symtom enligt ovan.
 • Ultraljud eller MR.

Diffdiagnoser

Utredning

 • Kontrollera instabilitet i fotleden. [1]
 • Kontrollera felställning i fotleden. [1]
 • Ultraljud eller MR om ej förbättrad efter 3 månader med fysioterapi. [1]

Behandling

Icke-kirurgisk behandling

 • Fysioterapi i minst 3 månader. [1]
 • Ev. alternativ: gips 6 v i lätt plantarflektion eller ortos med 2 cm kil

Operationsindikation

 • Smärta [1]
  och
 • Ruptur verifierad med ultraljud eller MR. [1]

Operationsmetod

Vid längsgående ruptur: sutur med resektion av skadade delar. Om < 50 % av senans bredd kvarstår efter resektion: avlägsna den skadade delen av senan och koppla stumpen till den andra senan. [1]

Vid instabilitet med ligamentskador i fotled: kombinera ovanstående med ledbandsplastik. [1]

Vid fixerad varus-bakfot: överväg osteotomi av kalkaneus. [1]

Postoperativt

 • Gips eller ortos i 6 veckor, får belasta. [1]

ICD-10

 • S86.3: Skada på muskel och sena i underbenets peroneusmuskelgrupp

Referenser

 1. Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år, av Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (besökt 2018-06-24)

Uppdaterad: 2023-04-19 07:26:00 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies