orto.nu

Skada: Fraktur coronoideus

Klassificering enligt Regan och Morrey:

 • Typ I: Avlösning av spetsen av proc. coronoideus.
 • Typ II. Omfattar < 50% av proc. coronoideus (ett eller flera fragment).
 • Typ III A. Omfattar > 50% av proc. coronoideus utan samtidig luxation.
 • Typ III B. Omfattar > 50% av proc. coronoideus med samtidig luxation.

På akuten

Vid samtidig luxation av armbåge: se istället Luxation armbåge.

Var noggrann med distalstatus då både nerver och kärl passerar armbågen och kan påverkas.

 • Typ I och typ II: Snar rörelseträning, remiss till fysioterapeut. Inget gips, ingen ortos, ingen axelslynga.
 • Typ IIIA: oftast kirurgisk behandling med skruvfixation. Diskutera med bakjour, förbered för operation.
 • Typ IIIB: kirurgisk behandling med reponering och stabilisering, oftast med skruvfixation. Diskutera med bakjour, förbered för operation.

Efter kirurgisk behandling: gips i 1 – 2 veckor, beroende på frakturens omfattning.

För samtliga proximala ulnafrakturer gäller:

 • Vid coronoidfraktur finns ökad risk för bennybildning, HO (Heterotopisk ossification).
 • Rörlighetsträning påbörjas i samband med att gipset tas bort, eventuellt med begränsat rörelseomfång, enligt läkarens ordination. Eventuellt ordineras ortos.
 • Armen får användas i lättare ADL-situationer.
 • Ingen yttre belastning de första sex veckorna efter trauma/operation.
 • Förväntad rehabiliteringstid beror på skadans omfattning men vanligtvis i 6 – 8 månader.

ICD-10

 • S52.00 Fraktur på övre delen av ulna, sluten
 • S52.01 Fraktur på övre delen av ulna, öppen

Länkar

Uppdaterad: 2021-03-17 10:22:31 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies