orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Traumatisk höftledsluxation

Skada barn: Traumatisk höftledsluxation (barn)

Symtom (barn)

Vid ålder < ca 10 år kan det räcka med lindrigt trauma, exempelvis fall vid idrottsutövande, vid ålder > 10 år krävs ofta högre energi. [1]

 • Kraftig smärta
 • Synlig felställning, ofta förkortat ben med höft i flektion, adduktion och inåtrotation. [1]

Diagnos (barn)

Röntgenundersökning

Handläggning (barn)

 • Gärna kontakt med barnortoped. Typiskt:
  • Undersök och dokumentera distalstatus
  • Utred ev. skelettskada med DT
  • Reponera i narkos snarast möjligt (inom 6 timmar) [1]:
   • Använd genomlysning [1]
   • Flektera höft [1]
   • Dra i benets längsriktning [1]
   • Rotera försiktigt [1]
   • Efter reposition:
    • Kontrollera stabilitet [1]
    • Lagra röntgenbilder [1]
    • Beställ scintigrafi efter 7-10 dagar för att bedöma cirkulation. Vid normal cirkulation så idrottskarens 6 veckor, vid försämrad cirkulation så ny kontakt med barnortoped.
    • Oftast god prognos vid snabb och lyckad reposition [1]
  • Reponera öppet om något av:
   • Ej möjligt att reponera slutet [1]
   • Ej optimalt läge efter reposition [1]
   • Fragment i leden [1]
   • Fraktur i huvud, hals eller acetabulum [1]
  • MR-undersökning efter reposition vid kvarvarande felställning [1]


Exempel på höft hos 10-åring som luxerat efter lindrigt trauma

ICD-10 (barn)

 • S73.0: Luxation i höft

Referenser (barn)

 1. Traumatic Hip Dislocation - Pediatric på orthobullets.com (besökt 2023-01-10)

Uppdaterad: 2024-01-20 12:15:03 av Lars Johansson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies