orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Fraktur kotkompression lågenergi

Skada: Fraktur kotkompression lågenergi

Yngre personer kan få traumatiska kotkompressioner, det hanteras helt annorlunda.

Äldre kan få kotkompressioner vid endast mycket lindrigt trauma så som hosta eller liknande.

På akuten

 • Gör neurologiskt status. Vid nytillkommen, avvikande neurologi så kontakt med bakjour/ryggbakjour.
 • Vanliga osteoporotiska kotkompressioner räknas som stabila.
 • Smärtlindring med Alvedon, oxykodonpreparat vid behov. Information om att det kommer att göra ont ganska länge, rörelseträning brukar minska smärtan.
 • Om hen inte klarar att gå hem så inläggning för smärtlindring och mobilisering.
 • Beräkna 10 års frakturrisk med FRAX. Om ≥ 15 % risk, eller om mindre risk men denna fraktur efter mycket ringa trauma så diskutera om patienten vill ha remiss till osteoporosmottagningen.
 • Vid behov remiss till ortopedtekniska avdelningen för utprovning av trepunktskorsett i smärtlindrande syfte. [1]
 • Remiss till fysioterapeut för ryggträning.
 • Remiss till vårdcentral för uppföljning och ställningstagande till osteoporosbehandling, alt. information om man redan skickat remiss till osteoporosmottagningen.

ICD-10

 • M48.5: Kotkompression som ej klassificeras annorstädes
 • M80.0: Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur
 • M80.0A: Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i halsryggen
 • M80.0J: Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i torakalryggen
 • M80.0K: Åldersosteoporos efter menopausen med fraktur i ländryggen
 • M80.5: Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur
 • M80.8: Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur
 • M80.9: Ospecificerad osteoporos med patologisk fraktur

Referenser

 1. ABC om smärta i nacke och rygg, del 2, Läkartidningen. 2018;115:E7ET
Uppdaterad: 2020-10-23 22:44:24 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies