orto.nu

START - Undersökningar - Handled

Undersökning: Handled

Inspektion

 • Hematom, svullnad, felställning, ganglion, ärr, muskelatrofi, missfärgning, handledsdeviation.

Palpation (ömhet/svullnad) (alla skelettdelar, alla leder)

 • Temperaturskillnad vä/hö.

Skelett:

 • Radius, ulna, carpalben, scaphoideum (fossa tabatiére, axialkompression av tumme, deviation av handled).

Leder:

 • CMC.

Rörelseomfång (handled, tumme och fingrar åt alla håll)

 • Palmarflexion (handryggar mot varandra)
 • Dorsalextension (handflator mot varandra)
 • Ulnardeviation
 • Radialdeviation
 • Supination
 • Pronation.

Distalstatus

 • Cirkulation: radialis, ulnaris, kapillär återfyllnad.
 • Sensorik i hand/fingrar
  • radialis (handrygg)
  • medianus (palmart dig1-dig3,5)
  • ulnaris (dig3,5-dig5)
 • Motorik:
  • radialis (dorsalextension MCP + handled)
  • medianus (palmarabduktion tumme, ev. flexion fingrar och handled)
  • ulnaris (abduktion av dig 2 + flektion DIP-led dig 5)
  • krama fingrar (grov kraft)

Specifika tester

 • Finkelsteins test: be patienten krama tummen, ulnardeviera sedan handleden passivt. Smärta över första dorsala senfacket ger positivt test [tendovaginit, mb de Quervain].
 • Watsons test: sitt mitt emot patienten som har sin armbåge i bordet. Handleden lätt dorsalextenderad. Håll din tumme volart på patientens tuberculum scaphoideum, tryck ganska hårt, och pek- eller långfinger dorsalt om handleden. För handleden från ulnardeviation till radialdeviation. Skafoideum ska då vridas från längsgående till tvärgående position, vid SL-ligamentskada så kan skafoideum subluxera vilket ger smärta och "klonk". Ökad smärta jämfört med kontralateral sida räcker för positivt test. [SL-ligamentskada (skafoideum-lunatum)]
 • Stabilitet av DRU-leden: håll med ena handen runt styloideus ulna och med andra handen ett stadigt grepp runt distala os radialis. För ulnaris omväxlande dorsalt och volart. Med handleden i neutralläge så får det röra sig men ska inte göra ont. Vid maximal supination, maximal pronation eller radialdeviation så ska det vara stabilt och inte smärtande. Jämför med kontralateral sida. [TFCC-skada]
 • Tinels test: perkutera karpaltunneln, positivt om det utlöser stickningar i dig 1-3 och radiala halvan av dig 4 [karpaltunnelsyndrom].
 • Phalens test: maximal palmarflektion i 30 sekunder med åtminstone semiflekterade armbågar, positivt vid domningar eller stickningar i dig 1-3 och radiala halvan av dig 4 [karpaltunnelsyndrom].
 • Guyon's kanal: perkutera ulnart på handled och handflata, positivt vid stickningar i dig 5 [ulnarisinklämning].
 • Allens test: Låt patienten knyta och släppa upp handen under 30 sekunder, håll den sedan stängd. Stäng av a. radialis och a. ulnaris genom att trycka på dem i handledsnivå. Låt patienten öppna handen, den bör nu vara blek. Släpp fram a. ulnaris, handen bör nu återfå normal färg. Prova sedan på motsvarande sätt med a. radialis. [kärlskada]
 • Ganglion: ledkapseln buktar ut, med smärta, palpationsömhet, minskat rörelseomfång.

Länkar

Film med statusgenomgång från Lunds universitet

Uppdaterad: 2021-01-26 22:07:00 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies