orto.nu

START - Skador barn - Knä/underben - Kontusion knä

Skada barn: Kontusion knä (barn)

På akuten

Förslag till handläggning:

 1. Anamnes och kort statusundersökning med inspektion, palpation och distalstatus. Låt patienten extendera och flektera utan att pressa. Vid lindrigt status så kan man gå vidare med rörelseomfång, specifika tester och mobilisering, avvakta annars till efter röntgenundersökning.
 2. Beställ slätröntgenundersökning av knät.
 3. Vid fraktur så handlägg frakturen. Gå annars vidare:
  • Vid hydrops:
   • Barn < 9 år:
    • Fri mobilisering. [1]
    • Instruera patienten (eller anhörig) att boka återbesök om inte helt återställd efter 4 veckor. [1]
    • Undvik risker 2-3 veckor efter trauma. [1]
   • Barn ≥ 9 år, kan även få ha minimalt slitfragment på röntgenbild:
    • Elastisk linda och kryckor vid behov, får belasta fullt. [1]
    • Skriv remiss för MR-undersökning av knä inom någon vecka med frågeställning korsbandsskada eller broskskada. Därefter återbesök till artroteamet. [1]

ICD-10

 • S80.0: Kontusion på knä
 • S83.6: Distorsion i andra och ospecificerade delar av knä
 • S83.7: Skada på multipla strukturer i knä

Referenser

 1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus, giltig från 2016-04-15

Uppdaterad: 2019-04-15 07:23:22 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies