orto.nu

START - Skador - Bäcken/höft/femur - Fraktur höft

Skada: Fraktur höft

Klassificering

Delas in i:

 • Cervikal, fraktur av kollum femoris. Klassificeras enligt Garden som bedöms på frontalbild. Det finns något olika tolkningar av denna klassifikation. Ofta används istället "Garden 1-2" för odislocerad eller måttligt dislocerad fraktur och "Garden 3-4" för mer dislocerad.
   
  • Garden 1: inkomplett fraktur med intakt inferior kant, kan vara valgusställd [1]


  • Garden 2: genomgående fraktur utan annan felställning än kompression [1]


  • Garden 3: genomgående fraktur med kontakt inferiort, varusställd [1]


  • Garden 4: genomgående fraktur, parallellförskjuten, kaput ligger rätt i acetabulum [1]


 • Basocervikal: fraktur precis vid kollums distala gräns mot trokanterområdet


 • Pertrokantär femurfraktur (PTFF): fraktur genom trokanterområdet


 • Subtrokantär femurfraktur: laterala frakturlinjen går distalt om trokanter minor, ner till max 5 cm distalt om trokanter minor. I AO:s klassifikation finns inte begreppet subtrokantär fraktur, nedanför trokanter minor räknas det som diafysär fraktur.

  Subtrokantär femurfraktur

På akuten

 • Ofta kommer patienten direkt till avdelning, inskrivning görs då där. Om patienten kommer till akuten så ska denne handläggas med förtur.
 • Anamnes, se frågeformulär.
 • Lägg femoralisblockad:
  • Palpera a. femoralis.
  • Markera en punkt ca 2 cm lateralt/distalt.
  • Sprita av.
  • Dra upp 20 ml Ropivacain.
  • Injicera med svart nål, för in hela nålen, aspirera innan injektion så du inte injicerar i a. femoralis. En del lägger bedövning i solfjädersform, andra inte.
 • Sidomarkera.
 • Lyssna på hjärta/lungor.
 • Inspektera förväntat operationsområde - sår?
 • Kontrollera distalstatus.
 • Anmäl för operation inom 24 timmar, ring operationsplaneringen och akutoperatören och meddela.
  • Collumfraktur (hanteras olika på olika kliniker)
   • Odislocerad (Garden 1 eller 2) och ej RA, artros, patologisk fraktur eller äldre fraktur: LIH-spikning
   • Dislocerad (Garden 3 eller 4):
    •  SU:
     • > 85 år: cementerad halvplastik.
     • 70-85 år:
      • God kognitiv förmåga och gångare utan hjälpmedel: cementerad helplastik
      • Annars halvplastik.
     • 60-70 år: cementerad helplastik
     • 50-60 år: i första hand LIH-spikning snarast möjligt, ev. cementerad helplastik
     • < 50 år: LIH-spikning eller kannulerade 7,3 mm skruvar snarast möjligt
    • SÄS:
     • < 65 år: i första hand LIH-spikning snarast möjligt
     • < 80 år: cementerad helplastik.
     • ≥ 80 år, kognitivt intakt och med höga funktionskrav: cementerad halvplastik.
     • ≥ 80 år annars: cementerad halvplastik.
  • Basocervikal, odislocerad: DHS-platta eller kort märgspik, behandlas på några ställen med LIH-spik.
  • PTFF: kort märgspik alt. DHS-platta (om både laterala och mediala väggarna stabila)
  • Subtrokantär: lång märgspik
 • Läkemedel:
  • Lägg till patientens läkemedel + mallar för resp. höftoperation + LIA höft + mall för fastande.
  • Kontrollera vilka läkemedel som ska pausas inför operation, se även Medicinering inför operation.

Under operation:

 • Antibiotikaprofylax kloxacillin 2 g i.v. 30 min före operation, upprepas 2 och 6 timmar efter första dosen.
 • Vid penicillinallergi så istället Klindamycin 0,6 g i.v. 30 minuter före operation, upprepas 4 timmar efter första dosen.

Efter operation:

 • Fysioterapi
 • Beräkna 10 års frakturrisk med FRAX. Om ≥ 15 % risk så diskutera om patienten vill ha remiss till osteoporosmottagningen.
 • Oftast full belastning dagen efter operationsdagen, undantag:
  • komminut fraktur med dålig benkontakt, operatören avgör.
  • osteosyntes med spik eller skruv hos ung patient (< 60 år), man kan då överväga stegmarkering 6 veckor och röntgenkontroll efter 6 och/eller 12 veckor för att utreda ev. kaputnekros och haveri.
 • Trombosprofylax i 4 veckor (tiden varierar mellan olika kliniker).
 • Blodtransfusion vid Hb < 80 eller symtom.
 • Agrafftagning 2-3 veckor postoperativt på mottagningen.

ICD-10

 • S72.00 : Kollumfraktur, sluten
 • S72.01 : Kollumfraktur, öppen
 • S72.10 : Pertrokantär fraktur, sluten
 • S72.11 : Pertrokantär fraktur, öppen
 • S72.20 : Subtrokantär fraktur, sluten
 • S72.21 : Subtrokantär fraktur, öppen

Länkar

 1. Garden RS. Low-angle fixation in fractures of the femoral neck. The Journal of Bone and Joint Surgery. British volume. 1961 Nov;43(4):647-63. (besökt 2020-10-31)
 2. Höftfraktur - Operationstekniker på SÄS (besökt 2021-09-07)
 3. Peroperativ antibiotikabehandling SÄS (giltig till 2019-07-10)
 4. Antikoagulantia vid akut operation SÄS (giltig till 2018-05-19)
 5. Höftfraktur, riktlinjer för handläggning SU (giltig från 2017-03-15)
 6. Direktinläggning höftfraktur, SU (giltig från 2017-05-15)
 7. Höftfraktur hos patienter yngre än 65 år - Omhändertagande på ortopedisk vårdavdelning, SU (giltig från 2015-05-20)
 8. Läkartidningens ABC om höftfrakturer från 2017

Underliggande sidor

Uppdaterad: 2023-06-08 09:50:47 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies