orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Punktion/injektion knäled

Behandling: Punktion/injektion knäled

Synonymer

 • Injicera kortison i knä
 • Kortisoninjektion i knä
 • Aspirera från knä
 • Punktera knä

Indikationer

Punktion:

Kortisoninjektion:

 • Artros

Utförande

 • Använd svart nål alt. vacutainer
 • Låt patienten ligga på rygg på brits med extenderat knä
 • Identifiera insticksställe:
  • Palpera patellas proximala/laterala hörn
  • Någon centimeter dorsalt om detta hörn palperas en "soft spot", detta är insticksstället, markera med penna med spetsen indragen


 • Steriltvätta, klä med steril duk
 • Punktera leden med spetsen vinkelrät mot huden, fortsätt i samma riktning

  Punktion av knäled, här ej sterilklätt för bättre visualisering

 • Vid kortisoninjektion: aspirera och injicera 1-2 ml kortison, gärna blandat med 2 ml lokalbedövning

Uppdaterad: 2022-01-01 15:18:20 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies