orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Fraktur tibiakondyl

Skada: Fraktur tibiakondyl

Klassificering

Schatzker används oftast.

Schatzker

 • Typ I: Lateral intraartikulär klyvfraktur
 • Typ II: Lateral intraartikulär klyvfraktur kombinerad med nedpressning
 • Typ III: Lateral nedpressning
  • Typ IIIa: Endast lateral nedpressning
  • Typ IIIb: Med central nedpressning
 • Typ IV: Medial intraartikulär platåfraktur, klyvfraktur och/eller nedpressning
 • Typ V: Bikondylär klyvfraktur fraktur
 • Typ VI: Tvärgående fraktur i tibiametafys i kombination med någon typ av platåfraktur

AO

 • Typ A1: Avulsionsskada
 • Typ A2: Enkel extraartikulär metafysär fraktur
 • Typ A3: Komminut extraartikulär metafysär fraktur
 • Typ B1: Intraartikulär klyvfraktur
 • Typ B2: Intraartikulär nedpressningsfraktur
 • Typ B3:Kombination av B1 och B2
 • Typ C1: Klyvfraktur som avlöser båda kondylerna
 • Typ C2: Klyvfraktur med splittring lateralt
 • Typ C3: Klyvfraktur med splittring och nedpressning medialt

På akuten

 • Kontrollera distalstatus, gärna med ankel-brachialindex (ABI).
 • Om patienten kommer in med vakuumkudde: ta bort vakuumkudden, reponera vid behov, sätt hög dorsal gipsskena.
 • Vid stor felställning: reponera och sätt hög dorsal gipsskena innan röntgen.
 • Kontrollera distalstatus efter reponering, gärna med ankel-brachialindex (ABI). Risk för skada på a. poplitea, om ABI < 0,9 så kontakt med kärlkirurg för ev. akut operation eller angiografi.
 • Slätröntgen vid misstanke.
 • Ofta DT för kartläggning av frakturen.
 • Punktera knäled för att evakuera hemartros i smärtlindrande syfte.

Det finns ingen exakt konsensus om operationsindikation, diskutera med bakjour. Ofta icke-kirurgisk behandling vid:

 • Nedpressning < 3 mm [1] alt. 5-10 mm [2]. Man kan tolerera lite mer vid lateral/dorsal nedpressning som inte belastas vid gång, lite mindre vid central, ventral eller medial nedpressning.
 • Nedpressningen täcks helt av menisk.
 • Varus-/valgusinstabilitet på max 10°.
 • Vidgning av tibiaplatån på max ca 5 mm.

 • I så fall:
  • Upplåst knäortos i 8-12 veckor, får stegmarkera [3]
  • Omedelbar passiv rörelseträning [3]
  • Röntgenkontroll efter 1 vecka
  • Full belastning efter ca 3 månader

Förbered annars för operation. Ex-fix vid öppen fraktur eller vid stor felställning i väntan på sårläkning resp. avsvällning som kan ta 1-2 veckor. Operation oftast med platta och skruvar, ofta krävs bentransplantat eller benersättningsmedel.


Till vänster exempel på odislocerad fraktur i laterala tibiakondylen, behandlad icke-kirurgiskt. Högra bilden efter 2 år, börjat utveckla artros.

ICD-10

 • S82.1: Fraktur på övre delen av tibia
 • S82.10: Fraktur på övre delen av tibia, sluten
 • S82.11: Fraktur på övre delen av tibia, öppen

Referenser

 1. Tibial Plateau Fractures på orthobullets.com (besökt 2018-04-03)
 2. Tibiafraktur, proximal, hos vuxna på internetmedicin.se (besökt 2018-04-03)
 3. Ortopediskt traumakompendium under redaktion av G. Sandersjöö, ISBN 9789197865401
 4. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 5. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 6. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2024-05-09 20:37:12 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies