orto.nu

START - Skador - Hand - Flexorsenskada i hand

Skada: Flexorsenskada i hand

Vid sutur av flexorsenor är det stor risk att senan går av igen, eller att skadan fastnar i senskidan. Det är viktigt med tidig diagnos, tidig suturering (max 3 veckor efter skada) och tidig mobilisering.

Handläggning

 • Gör slätröntgen för att identifiera ev. skelettskada.
 • Undersök noggrannt alla handens senor, både flexion och extension, i fingrar, tumme och handled.
  Nedsatt kraft och/eller smärta distinkt över flexorsena tyder på partiell skada. Det saknas konsensus om behandling av detta [1]. Diskutera gärna med bakjour eller handkirurg, tänkbar handläggning inkluderar obelastad rörelseträning via arbetsterapeut i 4 veckor och därefter ökande belastning under ytterligare 2 veckor, expektans, immobilisering i gips några veckor eller exploration.
 • Undersök nervfunktion, nn radialis, medianus, ulnaris, digitalnerver.
 • Ruptur av enstaka flexorsena i handledsnivå kan handläggas på länssjukhus, i övriga fall skall man kontakta handkirurg [1, 2]. Vid mindre skador så kan kontakten oftast vänta till följande morgon vid akutbesök nattetid, men förbered:
  • Lägg lokalbedövning/fingerbasblockad (efter utförd nervstatus)
  • Rengör
  • Suturera löst med hållsuturer
  • Lägg om med salvkompress eller liknande [1]
  • Immobilisera med gipsskena [1]
 • Vid bettskador, kraftigt nedsmutsade sår, krosskador med mycket devitaliserad vävnad, samtidigt öppna skelett- och ledskador, infektionskänsliga patienter eller om man misstänker att det dröjer > 2 dagar till operativ åtgärd: sätt in antibiotikaprofylax (ofta flukloxacillin 1 g x 3). [1]

ICD-10

 • M66.3D: Spontanruptur böjsena i handled/hand
 • S66.0: Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
 • S66.1: Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå
 • S66.4: Skada på tummens korta muskel och dess sena på handleds- och handnivå
 • S66.5: Skada på korta muskler och deras senor till andra fingrar i handen
 • S66.6: Skada på multipla böjmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
 • S66.8: Skada på andra specificerade muskler och senor på handleds- och handnivå
 • S66.9: Skada på ospecificerad muskel och sena på handleds- och handnivå

Referenser

 1. ABC om Senskador i handen, Läkartidningen nr 9 2016 (besökt 2019-02-06)
 2. Nivåstruktureringsplan Handkirurgi - Ortopedi 2017, från Svensk Handkirurgisk Förening (besökt 2019-06-24)

Uppdaterad: 2022-01-16 10:02:01 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies