orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Skada medialt kollateralligament (MCL)

Skada: Skada medialt kollateralligament (MCL)

Definitioner

Grad 1: Ingen ruptur

Grad 2: Partiell ruptur, laxitet endast i 30° flektion

Grad 3: Totalruptur, laxitet i både flektion och extension

Symtom

 • Smärta insida av knä.
 • Instabilitet i sidled.
 • Valgusvackling i 20° flektion med eller utan smärta medialt, jämför med friska sidan. Vid vackling i sträckt läge troligen större skada, kapselskada/MCL/främre korsband. Vackling med tydligt stopp och smärta tyder på partiell ruptur, vackling utan tydligt stopp med eller utan smärta tyder på komplett ruptur.
 • Ej hydrops vid isolerad MCL-skada

På akuten/på jouråterbesök

Vid misstanke om kollateralligamentskada ska slätröntgen av knä göras om det inte redan är gjort.

Vid full instabilitet, gör gärna MR, kan finnas fler skador.

 • Vid enbart smärta (grad 1):
  • Elastisk linda eller upplåst knäortos
 • Vid valgusvackling med eller utan smärta:
  • Upplåst knäortos dygnet runt
  • Fysioterapi med kvadricepsträning
  • Kryckor vid behov
  • Återbesök efter 4-6 veckor för klinisk kontroll och stabilitetsprovning
  • Ska inte ge kvarstående besvär

ICD-10

 • S83.4: Distorsion engagerande knäets kollateralligament
 • S83.4M: Medial kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled
 • S83.4X: Kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled UNS

Referenser

 1. Knätrauma (mjukdelsskador) på Internetmedicin (besökt 2018-03-28)
 2. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 3. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066
 4. Ortopedi på akuten av Sven-Anders Sölveborn, ISBN 9789113028606

Uppdaterad: 2021-03-26 10:56:23 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies