orto.nu

START - Skador - Armbåge/underarm - Fraktur distala humerus

Skada: Fraktur distala humerus

Klassificering

Kan indelas i (enligt Jupiter, Mehne och Matta):

 1. Intraartikulär fraktur
  1. Engagerande en av epikondylerna
  2. Engagerande båda epikondylerna
  3. Fraktur av capitulum humeri
  4. Fraktur av troklea
 2. Ej ledytebärande fraktur inom ledkapseln (t.ex. suprakondylär)
  1. Högt belägen fraktur (proximalt)
  2. Lågt belägen fraktur (distalt)
 3. Ej ledytebärande fraktur även utom ledkapseln
  1. Mediala epikondylen
  2. Laterala epikondylen

På akuten

 • Innan röntgenundersökning så anamnes, inspektion, palpation och distalstatus. Distalstatus är extra viktigt vid armbågsskador då både nerver och blodkärl kan skadas.
 • Röntgenundersökning, helst utan gips för att få bättre bilder. Ofta krävs DT-undersökning för bättre kartläggning av frakturen.
 • Efter röntgen kan man ev. undersöka ROM och stabilitet i armbåge.
 • Påbörja svullningsminskande rörelser direkt (t.ex. knyta, öppna handen)
 • Typ I och II:
  • Behöver ofta opereras, med stift, skruvar, plattor eller protes. Diskutera med bakjour. Nattetid:
   • Förbered för poliklinisk operation (sidomarkering m.m.) alt. lägg in patienten beroende på platssituation m.m.
   • Sätt hög gipsskena med 90° vinkel i armbåge och neutral i supination/pronation, kontrollera distalstatus efter gipsning.
   • Diskutera fallet kommande morgon.
  • Vid odislocerad fraktur eller låga funktionskrav, vid konservativ behandling: [2]
   • Vid behov reponering i genomlysning
   • Gipsskena med armbåge i 90° i 2-3 veckor, därefter rörelseträning
   • Röntgenkontroll efter 1 och 6-8 veckor
 • Typ III:
  • Odislocerad (ovanligt):
   • Dorsal gipsskena i 2 veckor
   • Röntgenkontroll efter 1 och 2 veckor
  • Dislocerad:
   • Förbered för operation med skruvfixation
   • Dorsal gipsskena i max 2 veckor
   • Röntgenkontroll efter operation och ca 3 veckor

ICD-10

 • S42.40: Fraktur på nedre delen av humerus, sluten
 • S42.41: Fraktur på nedre delen av humerus, öppen

Referenser

 1. Rutin distal humerusfraktur, SU (giltig från 2015-11-12)
 2. Armbågsfrakturer på Internetmedicin (besökt 2019-04-07)

Uppdaterad: 2023-10-08 12:16:31 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies