orto.nu

START - Skador barn - Bäcken/höft/femur - Fysiolys caput femoris

Skada barn: Fysiolys caput femoris (barn)

Symtom

 • Vanligast hos överviktiga pojkar i åldrar 13-15 år. [1]
 • Hälta och smärta i ena eller båda ljumskarna, låren eller knäna. [1]
 • Kan ha smygande eller akut debut. [2]
 • Går med ena höften utåtroterad. [1]
 • Nedsatt förmåga till inåtrotation i höft. [3]
 • Håller höften utåtroterad vid maximal passiv flexion höften. [1, 2]

Diagnos

 • Slätröntgen [1] av bäcken i "Lauensteinprojektion" (grodläge) och båda höfterna.


  Fysiolys vänster höft

Handläggning i primärvård

 • Uteslut andra akuta tillstånd såsom septisk artrit och osteomyelit.
 • Vid misstanke: akut röntgenundersökning [1] av bäcken i "Lauensteinprojektion" (grodläge) och båda höfterna.
 • Vid normal röntgenbild: låt patienten belasta benet till smärtgräns, ny röntgenundersökning om 3 månader vid fortsatta besvär. [1]
 • Vid patologisk eller svårtolkad röntgenbild: akut remiss till ortopedklinik. [1]

På ortopedklinik

 • Inläggning, avlastning, förbered för operation med spikning [3], helst under följande dag.
 • Operation med:
  • Försiktig reposition vid akut fysiolys, ingen reponering alls vid längre anamnes [3]
  • T.ex. LIH-spikning med 1 eller 2 spik, mer anteriort-dorsalt än vanlig LIH-spikning [3]
  • Ofta profylaktisk spikning kontralateral sida pga. upp till 80 % risk för bilateral fyseolys [3]
  • Avlastning ca 6 veckor [3]
  • Extraktion av spik/spikar efter att fysen slutits [3]

ICD-10

 • S72.00: Kollumfraktur-sluten

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård - barn och ungdomar (besökt 2019-09-15)
 2. Kompendium i Barnkirurgi och Barnortopedi (ISBN 978-91-85565-77-1)
 3. Barnortopedi av Henrik Düppe och Acke Ohlin (ISBN: 978-91-44-03584-0)

Uppdaterad: 2021-01-03 21:04:49 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies