orto.nu

START - Skador - Hand - Senskidinfektion/tendovaginit

Skada: Senskidinfektion/tendovaginit

Symtom

 • Rodnad och ömhet längs senskidans utbredning.
 • Fingret lätt flekterat (minskar trycket i senskidan).
 • Kraftig smärta vid passiv och aktiv extension.

Diffdiagnoser

 • Artrit: rodnad och ömmande över led(er), ömmande vid axiell kompression.
 • Cellulit: mer diffus rodnad och svullnad.

Komplikationer

 • Tummens och lillfingrets senskidor kommunicerar, vilket kan leda till att infektion sprider sig till s.k. V-flegmone.
 • Kan leda till snabb nekrotisering av senskidan, vilket i sin tur leder till stelt och orörligt finger.

Handläggning

 • Kontrollera distalstatus.
 • Provtagning med CRP har inte stort värde.
 • Palpera senskidor med t.ex. spetsen av kulspetspenna med spetsen indragen. Smärta lokalt över senskidor tyder på inflammation.
  Senskidorna volart för dig 2-4 går från distala falangen till första böjvecket i handflatan. För dig 1 och 5 går de från distala falangen och till proximalt i handflata.
 • Odling om det finns sår
 • Vid mycket lindrigt status: inläggning, intravenös antibiotika i något dygn (kloxacillin 2 g x 3) och därefter vid förbättring byte till peroral antibiotika, immobilisering med gips, högläge. [1, 2]
 • Vid tydligt status:
  • Inläggning
  • Förbered för akut operation med odling och spolning [1, 2]
  • Intravenös antibiotika (kloxacillin 2 g x 3)

ICD-10

 • M65.0: Abscess i senskida
 • M65.9: Synovit och tenosynovit, ospecificerad

Referenser

 1. Akuta tillstånd, handkirurgen på SU (besökt 2019-01-27)
 2. Handinfektioner på Internetmedicin (besökt 2019-02-17)

Uppdaterad: 2023-06-08 11:40:03 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies