orto.nu

START - Skador - Armbåge/underarm - Ulnarisinklämning

Skada: Ulnarisinklämning

Synonymer

Ulnarisentrapment, ulnariskompression, kubitaltunnelsyndrom.

Symtom

  • Parestesier och ibland känselnedsättning i lill- och ringfinger [1]
  • Nedsatt styrka vid flexion av lillfinger [1]
  • Positivt Tinels tecken: parestesier vid palpation av kubitaltunnel i armbågsnivå
  • Nedsatt styrka vid fingerabduktion [2]

På vårdcentral

  • Remiss till fysioterapeut/arbetsterapeut för ergonomisk rådgivning och ev. nattskena som håller armbågen rak [1]
  • Vid påtagliga besvär efter 3 månaders behandling med fysoterapi: remiss till ortopedklinik [1]

På ortopedklinik

  • Ställningstagande till kirurgisk friläggning av ulnarisnerv

ICD-10

  • G56.2C: Ulnarisentrapment i armbåge/underarm
  1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård VGR (besökt 2019-11-17)
  2. Ortopedi - patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, ISBN 978-91-44-09084-9

Uppdaterad: 2020-03-25 20:24:09 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies