orto.nu

START - Behandlingar - Punktionsteknik/injektionsteknik - Punktion/injektion handled

Behandling: Punktion/injektion handled

Synonymer

 • Injicera kortison i handled
 • Aspirera från handled
 • Punktera handled

Utförande

 1. Använd blå nål [2]
 2. Identifiera insticksställe någon centimeter distalt om Listers tuberkel, mellan extensor pollicis longus och extensor indicis proprius:
  1. Genom att dorsalextendera handled, tumme och pekfinger så kan man visualisera extensor pollicis longus och extensor indicis proprius
  2. Man kan palpera Listers tuberkel distalt på radius ungefär där dessa två senor möts
  3. Strax distalt om denna palperas en "soft spot", detta är insticksstället

   Senorna identifieras enklast vid dorsalextension av handled, tumme och pekfinger. Punktion sker enklast vid lätt flektion och ulnardeviation.

 3. Markera med penna med spetsen indragen
 4. Steriltvätta, klä med steril duk
 5. Flektera och ulnardeviera handleden lätt
 6. Punktera leden, sikta med spetsen 30-45° i proximal riktning [1]

  Punktion av handled, här ej sterilklätt för bättre visualisering

 7. Vid kortisoninjektion, aspirera och injicera 0,5-1 ml kortison [2]

Referenser

 1. A Visual Guide to Upper Extremity Joint Aspirations - NUEM Blog (besökt 2020-01-12)
 2. Ledpunktion, Landstinget i Uppsala län (besökt 2020-02-13)

Uppdaterad: 2020-03-22 13:15:21 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies