orto.nu

START - Skador - Handled - Fraktur distal radius

Skada: Fraktur distal radius

Innehåll

Klassificering

Det finns flera olika klassificeringar, några vanligt använda är:

 • Infraktionsfraktur = torusfraktur: inkomplett kompressionsfraktur hos barn, kortex är hoptryckt vilket ger en bula i skelettet. Oftast är endast en kortex påverkad medan den andra är intakt. Frakturlinje syns ej.
   
  Torusfraktur

 • Greenstickfraktur hos barn: ena eller båda kortex är frakturerad men periostet håller hop benet. Frakturlinje syns.
   
  Greenstickfraktur

 • Extra-/intraartikulär.
 • Colles: extraartikulär, distala fragmentet är felställt dorsalt.

  Colles fraktur, dorsalställd extraartikulär

 • Smiths: extraartikulär, distala fragmentet är felställt volart.
 • Bartons: intraartikulär, finns både dorsal och volar typ, motsvarar Colles och Smiths men intraartikulär.
 • Chauffeur: avlösning av proc. styloideus radii.
 • Die-punch: inpressad ledyta efter kompression vid axialt våld.

Det är vanligt med avlösning av toppen av proc. styloideus ulnae, det spelar ingen roll för handläggningen. Om större del av ulnatoppen är frakturerad så innebär det risk för skada i DRU-leden.

På akuten

De flesta kan behandlas icke-kirurgiskt, med gips. Man kan tänka sig följande fall:

Gammal fraktur: Efter 2 veckor så sitter en handledsfraktur ihop och är svår att åtgärda kirurgiskt, efter 4 veckor är den läkt. Om det gått > 14 dagar från trauma så är huvudalternativet att behandla med gips tills det gått 4 veckor efter trauma och se hur läget blir. Vid kraftig felställning och höga krav så kan man operera till nästan 4 veckor, det är troligen enklare än att göra korrektionsosteotomi senare.

Odislocerad fraktur: behandlas med dorsal gipsskena i 4 veckor, behöver normalt ej återbesök utan kan få med sig remiss till arbetsterapeut från akuten för hjälp med avgipsning efter 4 veckor och därefter handledsträning. Chauffeur-fraktur bör kontrolleras åtminstone efter en vecka även om den är odislocerad.

Dislocerad fraktur hos patient som ej är aktuell för kirurgi, t.ex. äldre dement eller med låga funktionskrav: reponera (se nedan), lägg gips (dosal gipsskena vid dorsalbockning, volar gipsskena vid volarbockning) och sänd med remiss till aretsterapeut för hjälp med avgipsning efter 4 veckor och därefter handledsträning, alt. information till boende om att ta av gipset efter 4 veckor. På dementa som plockar av gipset kan man prova plastgips med cirkulär komponent. Ibland endast lindning av handled om inget annat fungerar.

Dislocerad fraktur: reponera (se nedan), lägg gips (dosal gipsskena vid dorsalbockning, volar gipsskena vid volarbockning) och beställ kontrollröntgen.
Hos unga patienter med höga funktionskrav så eftersträvar man närmast anatomisk position (volarvinkling ca 10°, inklination ca 22°, radius längre än ulna (+4 mm - -2 mm), inga ledytehak). Dessa kan hålla bra med hjälp av gipsning. Vid ålder > 50 år är det stor risk att frakturen återgår till ursprungsläget även med gipsbehandling. Reponera ändå men bedöm ursprungsbilden.

Talar för kirurgi: Talar emot kirurgi:
 • Dorsalbockning > 10° hos ung, > 20° om > 50 år (från längsaxelns normal)
 • Radiell inklination < 10°
 • Ulnaplus > 3 mm
 • Ledytehak > 1 mm om < 50 år
 • Sidoförsjutning > 10 mm av fragment
 • Volart komminut
 • Höga funktionskrav
 • Dominant hand
 • Volar intraartikulär fraktur
 • Die-punch-fraktur
 • Acceptabel felställning (beroende på ålder)
 • Volart intakt
 • Dement
 • Låga funktionskrav
 • Icke dominant hand

Reponering

 • Lägg hematombedövning:
  • Palpera fram frakturen på underarmens dorsalsida.
  • Injicera 10-15 ml Carbocain® i frakturspalten om möjligt, använd svart nål. Man behöver inte träffa exakt i spalten.
  • Vänta 10-15 minuter så bedövningen hinner verka innan reponeringsförsök.
 • Reponera frakturen, det finns många olika sätt. Ett vanligt sätt att reponera dorsalbockad radiusfraktur är att dra i tumme och pekfinger i några minuter medan en assistent håller emot ovanför armbågen, sedan dorsalextendera handleden och därefter trycka på det distala radiusfragmentet dorsalt medan man återför handen i neutralläge.
 • Sätt dorsal gipsskena vid dorsalbockning resp. volar gipsskena vid volarbockning, (8 lager, 15 cm bred, från knogar till distalt om armbåge) under fortsatt traktion i tumme och pekfinger, håll kvar några minuter tills gipset stelnat.
 • Kontrollröntga.
 • Vid ej acceptabel felställning så kan man göra ett nytt försök med reponering, gipsning och röntgen.
 • Vid acceptabel felställning: boka in återbesök med röntgenkontroll efter ca 7 dagar (se nedan)
 • Vid ej acceptabel felställning:
  • Förbered poliklinisk operation.
 • Sällan inläggning, kan vara aktuellt vid äldre person med dubbelsidiga frakturer eller liknande.

Sjukskriv vid behov upp till 8 veckor.

Vid återbesök

 • Fråga om det varit problem
 • Kontrollera distalstatus
 • Beräkna 10 års frakturrisk med FRAX. Om ≥ 15 % risk så diskutera om patienten vill ha remiss till osteoporosmottagningen.
 • Undersök röntgenbilden:
  • Om frakturen rört på sig: så ta ny ställning till operation, räkna med att frakturen kan återta sitt ursprungliga läge. Vid tveksamhet kan man boka in nytt återbesök med röntgen om ytterligare en knapp vecka, men kom ihåg att ev. operation bör ske inom 14 dagar från trauma. Chauffeur-fraktur bör kontrolleras med ytterligare en röntgenkontroll då den kan dislocera sent.
  • Annars: skriv remiss till arbetsterapeut för hjälp med avgipsning 4 veckor efter trauma och därefter handledsträning.
 • Undvik belastning 6 veckor från trauma, börja sedan med lätta vikter (max 0,5 kg)
 • Förväntad rehabiliteringstid 12 veckor till 12 månader

ICD-10

 • S52.5: Fraktur på nedre delen av radius
 • S52.50: Fraktur på nedre delen av radius, sluten
 • S52.51: Fraktur på nedre delen av radius, öppen
 • S52.6: Fraktur på nedre delen av både ulna och radius
 • S52.60: Fraktur på nedre delen av både ulna och radius, sluten
 • S52.61: Fraktur på nedre delen av både ulna och radius, öppen

Referenser

 1. Hand - Distal radius och eller ulnafraktur - ARB FYS, SU (giltig från 2017-03-13)
 2. ABC om Distal radiusfraktur hos vuxna (publicerad 2018-02-14)
 3. Distal radiusfraktur, Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region Jönköpings län (besökt 2018-11-23)

Uppdaterad: 2020-09-30 19:14:47 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies